رویش بغض قلم

تولد امام رضا (ع)

 

 بنام خدا                                        

تولد امام رضا (ع)                                    

ای عطر گل ناز تپش های شقایق                                              

ای نازترین خلقت واین عطر خلایق               

ای عطر تپش دردل پروانه ی معصوم                                          

باز این قلم وبرگ سخن رخت حقایق              

خوش آمده ای عطر نفس های دل انگیز                                       

آشوب به سر دارم و حسرت به دقایق              

ای بغض گره خورده دراین حنجره ی عشق                                    

آغوش گشا بر تپش ياک شقایق      

+ نوشته شده در  پنجشنبه ششم مرداد 1390ساعت 14:37  توسط مهسا مستجابی  | 

 

دانشمندی با خود فکرمی کند واختراعاتی را روی کاغذ می آورد:

ایده هایی برای چند اختراع  به ذهنش رسیدکه از این قراربود :                            

                                      

  

اختراع جنیقه ی چهار  فصل                                                  

این جنیقه بجای استفاده از بخاری وکولر یا وسایل ایجاد کننده ی گرما وسرما بکار می رود . وقتی هوای محیط از آن دمای سلامت شخص بیشتریا کمتر شد  مکانیسم این جنیقه شروع به فعالیت کرده  دمای درون جنیقه را به دمای دلخواه ومناسب سلامتی شخص تغییرمی دهد .دراین وضعیت هم از مریضی حاصل از گرما وسرما جلو گیری می شود وهم احتیا جی به وسایل سرد کننده وگرم کننده نیست که بیشتر انرژی شان بخاطر باز و بسته شدن دراتاق ویا درز های پنجره ها هدر می رود .در فصل های متفاوت هیچ کس مریضی از لحاظ دمایی نمی گیرد .این وسیله که نامش جنیقه ی چهار فصل نام دارد    درمناطق بسیار گرم  وبسیار سرد  کاربرد فوق العاده زیادی میتواند داشته باشد.                                                                   

                                اختراع بکس

         دستگاه ااز دو بخش مجزا تشکیل می شود:

یکی بکس ودیگری چند دگمه .این دستگاه برای یافتن اشیا گم شده است .به این ترتیب که بکس ودگمه در ظاهر ازهم جدا هستند ولی مثل تلفن عمل می کنند .دگمه اندازه ی عدس می باشد .یک بکس وچندین دگمه .دگمه ها روی  چیزهای  دلخواه چسبانده می شوند .البته یشتر روی لوازم گرانقیمت ومهم مثل ظرفی که درآن جواهرآلات را نگهداری می کنیم ویا مدارک واسنا دوکاغذهای مهم چسبانده می شود .هر دگمه راشماره ای می گذاریم به این صورت که بابرچسب که روی آن می چسبانیم شماره دار می شود . بکس صفحه ی شماره دارد عین تلفن صفر یک تانه بعد یازده ودوازده وبقیه باز با همین اعداد یکتایی زده می شود . دفتری را به این دستگاه اختصاص می دهیم به این ترتیب که  از یک شروع می کنیم می نویسیم بعد جلوی عدد دو مثلا  نام کالایی را می نویسیم که دگمه شماره ی دو  را روی آن کالا چسبانده ایم  الی آخر.                            1                                                            

 

وقتی در بکس شماره ی سه زده می شود دگمه ی شماره ی سه به صدا درمی آید یعنی زنگ می زند این دستگاه برای یافتن اشیا واوراق مهم به ماکمک می کند وقتی  مثلا جواهراتمان را می خواهیم وجایش را نمی دانیم به  دفتر بکس نگاه کرده شماره ی دگمه ی جواهرات را پیدا کرده ودر بکس آن شماره را می زنیم  بااین کار  دگمه ی مربوطه  یعنی دگمه ی جواهرات که روی  جواهرات قبلا چسبانده ایم زنگ می زند و ما از محل جواهرات آگاهی می یابیم .البته برای آنکه به دستگاه بکس کمک کنیم بکس به دست به جاهایی د رخانه نزدیک می شویم که احتمال بیشتری می دهیم که جواهرات آنجا باشد این طوری با  صدای زنگ دگمه که مثل زنگ تلفن مرتب می زند به صدا نزدیک تر شده ودر نهایت می یابیم .                                                                       

در خرید این دستگاه تعداد دگمه ها را خودمان تعیین می کنیم که چند تامی خواهیم هر تعدا د بیشتر قیمت بیشتر .                                                                                                                                                             

                                دستگاه سخنگو مخصوص کرولال ها

دستگا هیست مخصوص  کرولال ها که بتوانند توسط آن باافراد سالم بلند بلند حرف بزنند بدون استفاده از دست . این دستگاه که نامش رادستگاه سخنگو می گذاریم شامل یک کی برد است که در آن 38 دگمه می باشد 32 تامخصوص حروف که 32 عدد هستند و6 تا شامل حرکتهای سه گانه وآ و او و ای و وَُ ِکه هرکدام از دگمه ها را که فشار دهیم از بلند گو صدای حرف مربوطه در می آید که باید شخص کرولال مثل تایپیست تمرین کرده باشد تاصداهایی که از دستگاه سخنگو درمی آید واضح باشد نه مبهم .به این صورت شخص کرولال قادر خواهد بود که سخن هایش را بادگمه ها بیان کند تا افراد سالم  بشنوند  .این دستگاه می تواند صدای مردانه یا زنانه وکودکانه یا میانسال یا پیر داشته باشد  که برای  شخص مصرف کننده یعنی شخص کرولال توسط همراه وی  که برای خریدبااو آمده انتخاب صورت می گیرد چون می دانیم خود شخص کرولال قادر به انتخاب نیست.

 

 

                                              2

 

                                           یک ایده        

                                          یک تومان

روزی این دانشمند باخود فکرمیکند چه خوب بود اگر قانونی وضع میشد به این صورت که بجای لوح تقدیر هریک فرد دردنیا یک تومان به صندوق دردسترس مربوط به سازمان

ملل  بیاندازد که این پول که می شود شش میلیارد تومان به ترتیب به ده نفر از دانشمندانی اهدا شود که امتیاز بالاتری نسبت به سایر دانشمندان دارند .با این کار هم مردم که هر لحظه درهنگام استفاده از وسایل  اختراع شده برای پدر ومادر مخترع از خدا طلب مغفرت می کنند وباز محبت فوق العاده ای دردل نسبت به آنها احساس می کنند ولی می بینند کاری نکرده اند باقانون گفته شده نهایت تشکر از دانشمندان به عمل آورده  اند وآن دانشمندان هرکدام میلیاردر شده اند وحال باپول کلانی که بدست آورده اند مشغول اختراع جدیدی می شوند وانگیزه می شود که مغز ها از پایه یعنی دبستان وراهنمایی ودبیرستان به خود تکانی بدهند واستعدادها شکوفا شوند چون هرکسی مشتا قانه می خواهد میلیاردرشود.

                

پیوند اعضا                                 

این دانشمند با خود فکر کرد وگفت نحوه  وروش قصاص قاتل ومحکوم به مرگ به این ترتیب باشد که با اجازه ی قاتلان ومحکومان به مرگ اول آنها را بیهوش کنند وبعد تمام اعضای قابل پیوند بدن را از بدنش اهدا کنند وبعد با جدا کردن دستگاهها از بدن قاتل او را از بین ببرند ودفن کنند وبرای آنکه قاتلین اجازه دهند این واقعیت را به قاتل بگویند که بخاطر هدیه هایت به محتاجان اعضا گیرندگان اعضای بدنت مبلغی قابل توجه به خانواده ات خواهند پرداخت وبه  آنها بگویند  این لحظه های آخر عمربه خاطر اهدای اعضای بدنت  از گناهانت کاسته می شود که واقعیت هم همین است .مردم از این نظر استقبال فوق العاده چشمگیری می کنند چون به انسانها ی زیادی حیات می بخشید دکترها هم موفق خواهند بو د که این چنین عمل کنند چون مردم زیادی حیات دوباره می یابند. باعث تاسف است  که نزدیکان محتاجان به پیوند اعضا دعا می کنند قرآن می خوانند تا قلبی  برای مریضشان پیدا شود آنها درحقیقت دعا می کنند شخصی دچار مرگ مغزی شود یعنی

قرآن می خوانند واز خدا مرگ بندگانش را می خواهند اصلا خدا را خوش نمی رود. قاتل که اینگونه هم از بین می رود بگذارید هم گناهان قاتل کم شود وهم خدمتی فوق العاده زیاد به بشریت بشود.                                                                         

 

+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم دی 1391ساعت 17:23  توسط مهسا مستجابی  | 

بنام خدا                                  

خاطرات کودکی و لطیفه های کودکانه ی من        

لطیفه – روزی دو خواهر که پدرومادرشان مسافرت بودند به مهمانی می روند وقتی  می خواهند برگردند صاحبخانه اصرار می کند که شام اینجا تشریف داشته باشید .بعد یکی از این دو خواهر می گوید ما می خواهیم شام برویم بیرون.                                                                                           

 لطیفه - یک نفر عکس برج ایفل را می زند دم در خانه شان به تیر چراغ برق تاهر که پرسید خانه تان کجاست بگوید در نزدیکی برج ایفل .                         

لطیفه -  روزی یک کودک موریانه ای رامی بیند که راه می رود کنجکاو می شود وبه مادرش می گوید مامان موریانه ها که سروته شان یک اندازه است نمی شود فهمید دنده جلو می روند یا دنده عقب .                                       

لطیفه -  یک دختر سر سفره ی عقد وقتی ملااز او می پرسد وکیلم بعد از سومین پرسش می گوید نه بعد پدر ومادر دختر وپسر به دختر می گویند  چرا پس گفتی نه مگر موافقت نکرده بودی دختر می گوید آخر یک روز در تلویزیون دیدم یک خانم بادختری که سیاه بخت شده بود گفتگو می کرد خانم که اورا می خواست با شوهرش آشتی دهد چند سئوال پرسید که دختر جوابشان را نه نه نه جواب داد بعد این خانم که با او صحبت می کرد گفت اگر یکی ازاین نه ها را سر سفره ی عقد  می گفتی الان اینطور بد بخت نبودی  .                    

لطیفه – یک مرد روزی سوار الاغ می شه الاغ می گه ار ار مرد می گه زهر مار کله خر.                                                                                          

خاطره   -   روزی خواهر بزرگترم  که همیشه درسش را بچه بغل میخواند وخواهر کوچکترم  را بغل می کرد وکتاب را جلوی رویش می گرفت وقدم زنان می خواند فردایش که معلم اجازه می دهد خواهر کوچکم  را سر جلسه ی

1

امتحان ببرد یکی از سئوال هارانمی تواند جواب بدهد وهمینطور که زمزمه می کرده ونام می برده وبعد مکث کرده خواهر کوچکترم  جواب را به او می گوید ویعنی آن پاسخ صحیح را  که خواهر بزرگم از  یادش رفته بود را به یاد او می آورد .جواب کلمه ی خرس قطبی بود که هنگام درس خواندن خواهرکوچکم   در بغل خواهرم بزرگم از زبان وی شنیده بود و او این جریان را برای ما تعریف کرد وکلی خندیدیم.                                                                 

 خاطره  -  من که علاقه ی فوق العا ده ای به پدر بزرگم داشتم چون خیلی مرا محبت می کرد وواز اول با ا و وبا عمه ی کوچکترم انس گرفته بودم هنگام همان کودکی رفته بودیم خانه ی خاله ام در جواب خاله ام که پرسید شب ها با کی می خوابی گفتم با عمه وبعد از آن خاله ام گفت چرا با حاجی بابا نمی خوابی کمی فکر کردم وحرف دلم را به او گفتم .گفتم که من  حاجی بابا  راتازه نگه                                                                                                        داشته ام چون علاقه ی وافری به او داشتم                                               

خاطره -    هنگام کودکیم  باماشین به گردش می رفتیم همیشه  من وپدر بزرگم جلو می نشستیم .یک گله گوسفند که همراه چوپان وسگ بودند وسط جاده بودند یک دفعه من گفتم پاپا نگه دار یکی از این ها را بگیریم سر ببریم کباب کنیم بخوریم ببینیم چه می شود .                                                                 

خاطره -  روزی خواهر کوچکم  هنگام بچگی مدادش  رامی تراشید که از وی می پرسند چه کار می کنی وچون ترک هستیم می گوید اوجش سین کرده قدّه میکنم یعنی نوکش شکسته دارم می تراشم .                                       

خاطره – روزی د ردانشگاه قواعد زبان که داشتیم صحبت از این بود که فعل اگر کار انجام دادن باشد باید  قید بیاوریم ولی اگر فعل ربطی یا رابطه باشد با ید صفت بیاوریم یکی از هم کلا سی هایم پرسید مرده که کار انجام نمی دهد چرا باید قید بیاوریم من گفتم می خوای مرده پا شه برقصه تاکار انجام داده باشه .   

خاطره – روزی دختردائی ام که ازدواج کرده بود اینطور می گفت تلفن زنگ

2

زد ومن می خواستم تلفن را بردارم که  پسرم زود تر برداشت بعد گفتگو کرد وبعد قطع کرد بعد من از او پرسیدم که چه کسی بود گفت خاله جون بود بعد دختر دائی ام پرسیده  چه می گفت پسرش می گوید یادم نماند بعد دختر دائی ام زنگ می زند به خاله جان ومی پرسد که چه کاری داشتید بچه ام یادش رفته خاله جان می گوید گفتم می خواهیم بیاییم آنجا بعد از تلفن دختر دائی ام به بچه اش می گوید که خاله جون می گفته داریم می آییم آنجا بچه درجواب می گوید خوب به من هم همین را گفت دیگر بعد همه از خنده روده بر شدیم.              

لطیفه – یک نفر رنگش پریده بوده می گن یه فلفل بهش بدین رنگ وروش واشه

لطیفه – یک نفر می خواسته پروفسور بشه بز می خره ریششو می کنه می چسبونه به چانش.                                                                            

لطیفه –یه بچه ی به مامانش می گه مامان جون بستنیش خوشمزه تره .          

لطیفه – یک روز خورشید به ماه می گه تو نورت را ازمن داری ماه می گه به خودت نناز توهم از ساکنان همین کویی.                                                

لطیفه – یه دزد پا می ذاره به فرار می گیرنش یه جک می گه همه از خنده روده برمیشن  فرار می کنه .                                                              

لطیفه – یه بچه آتیش بازیش گرفته بوده مامانش می گه شب جاتو خیس می کنی ها بچه می گه عیب نداره تو می شوری .                                                

 لطیفه – یه مورچه  به یه شیر مشت می زنه شیر می گه وای نکن قلقلکم می یاد.                                                                                           

لطیفه – یه نفر نفس می کشه می گن آه نکش.                                           

لطیفه – روزی یک مرد به یک خانم دکتر مراجعه می کنه بعد برای سرکار گذاشتن خانم دکتر نفسشو حبس می کنه دکتر که معاینش می کرده می پرسه چرا نفس نمی کشی  ؟  مرد می گه آهان یادم رفت خانم دکتر می گه آدم مگه یادش می ره نفس بکشه .                                                                          3 

خاطره –یک روز خواهرم می گفت استادمان گفت وقتی دونفر باهم حرف می زنند وتلویزیون روشن است ویکی نماز می خواند اگر شما به تلویزیون نگاه می کنید ومطلبی را نشنیدید یا متوجه نشدید از آن دو نفر نپرسید بلکه صبر کنید نماز آن شخص تمام شود از او سئوال کنید آن دو نفر مشغول صحبت هستند وما خندیدیم .                                                                                        

خاطره – روزی به دلیلی رفتم خانه دخترعمه ام موقع برگشتن او نیزتادربیرون آمد به علت پستچی آن موقع که نزدیک عید بود در راهرو گفتم می روم     روزنامه بخرم ودر آن موقع زمان خانه تکانی بود دختر عمه ام با خنده گفت آهان می خواهی روزنامه بخری که استفاده کنید هردو خندیدیم  وبه او گفتم که نه نیازمندی هاشو می خواییم .                                                             

خاطره  - خواهر کوچکترم دوپای یک جوجه ی بزرگ را که داشتیم در یک دست گرفته بود وبلند  کرده بود واسمش را گذاشته بود دسته گل بعد ها که بزرگتر شدبه همین شکل پاهایش را می گرفتیم ونوکش را به طرف سوسک نشانه می رفتیم واین مرغ سوسک رامی خورد انگار جارو برقی است.          

لطیفه – یک مرد یک دیوانه را دست می اندازد ودیوانه به او میگوید زهرمار چندین باز در برابر حرف ها و شیطنت های وی دیوانه می گوید زهرمار .یک دفعه مرد می گوید دست از سر کچل مار برادر .می خوای یه مار بیارم ماچت کنه ؟  آره یه ماچ بهش بده زیباست .                                                     

هخاطره – پدربزرگم که از گرانی ها خیلی شکایت داشت وقتی کسی از مغازه دارها می گفت مرادر مدینه به خاک بسپارید می گفت در مدینه یک عمر هست بس است.                                                                                      

لطیفه -  روزی دانش آموزی دبیرستانی تعداد ی حشره شامل عنکبوت مگس پشه وغیره داخل کیسه سر جلسه ی  امتحان می آورد امتحانشان درس زیست شناسی قسمت حشرات بود این دانش آموزوقتی سئوال ها را می دهند وسئوال ها را می بیند یواشکی کیسه اش را درمی آورد ناگهان مراقب متوجه می شود

4

ومی گوید این چیست که باخود به سرجلسه ی امتحان آورده ای دانش آموز درحالی که تعداد دست ها وپاهای حشرات رامی شمرد می گوید دارم پاهایش را می شمارم که اشتباه ننویسم.                                                               

خاطره – گربه ای درحال راه رفتن روی چمن ها بود که کلاغی اورا اذیت می کرد وهی با نوکش گوش اورامی کشید وگربه تامیخواست چنگالش را به او بزند کلاغ پرمی کشید بخاطر اینکه گربه سراغ  جوجه های کلاغ رفته بود وآنهارا نوش جان کرده بود .                                                                        

لطیفه –  مدیر وناظمی ناگهان متوجه شدند کلاسی بچه ها شلوغ وسروصدا می کنند ناظم می رود که آنها را ساکت کند از شیشه ی در کلاس می بیند معلم صاف نشسته وبه یک نقطه خیره است وبچه ها هر کدام شکلک می آورند یکی می قصد یکی دهن کجی می کند وارد کلاس می شود وبچه ها ساکت می شوند ناظم از معلم می پرسد چرا این چه وضع کلاس اداره کردن است یکی از بچه ها می گوید معلممان گفته هر کس بتواند مرابخنداند او جایزه  خواهد گرفت . 

لطیفه – روزی دو دوست در دانشگاه قدم می زدند که یکی از آنها  کودکی را که بغل مادرش بوده می بیند  بعد از چند دقیقه به دوست همراهش  می گوید من آن بچه رامی خواستم ویشگون بگیرم دوست همراه می گوید خوب می گرفتی درجواب وی دوستش می گوید آن وقت مادرش هم مرا ویشگون می گرفت.   

لطیفه - روزی  یک پسر پزشک از خارج زنگ می زند واز مادرش می پرسد اسم نیکی را چه بگذاریم ؟                                                                  

لطیفه – یک نفر به دو ستش در جواب سئوالش می گوید که من 4تا عمو دارم یکیش بابامه  وسه تا خاله دارم یکیش مامانمه .                                        

خاطره – روزی دختر دائی ام می خواست ماشینشان را بفروشد خریداری به در منزل مراجعه می کند واز پسر کوچکش که در حیاط بازی می کرده آیا این ماشین رامی خواهید بفروشید ؟ او هم می گوید آری چون از اگزوزش دود سیاه

5

بیرون می دهد .خریدار تا این را می شنود منصرف می شود ومی رود وقتی مادر وی به حیاط می آید به پسرش می گوید این آقاهه کو؟ او هم می گوید گفتم ماشین دود سیاه بیرون می ده او نم رفت .                                               

خاطره -  روزی مابرای صرف نها ر به رستورانی رفته بودیم یک مردی که هفت تیر داشت کنار من نشسته بود یک دفعه من به سرعت دستمالم را در آوردم تا انگشتم را بمکم ودر ضمن دستمالم را به صورتم بمالم از آنجائیکه سریع از جیبم در آوردم مرد ترسید فکرکرد من هم هفت تیر دارم .              

خاطره – روزی مادرم برای خرید گوشت رفته بود روی شیشه نوشته ی جالبی دیده بود که برایم تعریف کرد او گفت نوشته این بود ما گنج قارون صبر ایوب وعمر نوح نداریم ازما نسیه خریداری نفرمائید.                                       

خاطره – من با خودم فکر کردم وقتی خمیازه ی کسی باعث خمیازه ی طرف  مقابل وی می شود  که به او نگاه می کند اگر کسی در تلویزیون خمیازه بکشد مردم آن کشور خمیازه خواهند کشید واگر در ماهواره باشد بااین خمیازه دنیا خمیازه خواهد کشید.                                                                          

                                               لطیفه – شخصی مگسی را می گیرد وبه کمک شخصی دیگر به پاهایش نخ می بندد تا نخ در هوا پرواز کند. 

لطیفه – روزی گاوی ماده که شیرمی داد به گاونر می گوید بازم اومدن منو ر بدوشن بچه مون ضعف کرد یک کاری کن مرد. گاو نر می گوید من که از پس این موجودات دوپا بر نمی آیم  هر چی سعی کردم  شاخشان بزنم مرا مضحکه ی خاص وعام کرده اند وبلیط می فروشند وحرص مرا درمی آورند ودیوانه ام می کنند گاوه ماده می گوید منو باش ازکی کمک می خوام حداقل جلوی تبلیغاتشان را بگیر که لحظه ی حساس فیلم را قطع می کنند وجار می زنند د رتلویزیون که اولی ها دومی ها سومی ها شیر  فلان بنوشید همه منو می دوشن ونوش جان میکنند بعد هم منتش را سر طفل معصوم من می گذا رند که مامان جون بستنیش خوشمزه تره .گاو نر می گوید حالا گریه نکن که حوصله ندارم

6

الان دارم از سر کارمی آیم می گی چیکارکنم همینه که هست ما گاویم وگاوماده

تصمیم گرفت شیر ی که دوشیدند داخل آن اد رار کند ولی فرصت پیدا نکرد در سری بعد تصمیم گرفت که با لگد ظرف شیر را واژگون کند که موفق به انجام این کار هم نشد.                                                                               

لطیفه – روزی مردی باخود می گفت چه می شد هریک نفر از افراد دنیا هرکس یک تومان به من بدهد واز آنجائیکه جمعیت دنیا چهار میلیارد نفر است من میلیاردر می شوم ومردم دنیا هیچ در ثروتشان ودارائی شان آب ا زآب تکان نمی خورد.                                                                                     

لطیفه – یک مرد در پارک بطور غیر عمد مردی دیگر را به قتل می رساند واز آنجائیکه مردم قسمت های دیگر پارک بودند واز روی شانس کسی ندیده بود ومتوجه موضو ع نشده بود وقتی می بیند چند نفر به این قسمت پارک که جنازه افتاده می آیند خونسردی خود  را حفظ می کند وفکر خوبی به نظرش میرسد او سریع درروی چمن دست ها ی مقتول رازیر سرش می گذارد وپای راستش را روی پای چپش می اندازد که یعنی این آقا مشغول استراحت است واز هوای پارک  استفاده می کند بعد صورتش را تا حد ممکن مخفی می کند وآنجا را قدم زنان ترک می کند .                                                        

لطیفه -  پیر مردی که مرغ و خروس نگهداری میکرد حاضر نبود آنها را حالاحالا ها سر ببرد وهر روز به آنها غذاهای خوشمزه می داد تاچاق وپروار شوند روزی همسر وی مرغی را از بین مرغ و خروس هادید که در اثر زیاده روی در خوردن چینه دانش پاره شد و مرغ ترکید.                                   

لطیفه – یک زن و شوهر دعوایشان می شود ودخترشان همه شاهد دعوا بوده بعد از جر وبحث ودعوا زن قهر می کند ومی خواهد خانه ی پدرش برود شوهر ازبچه می پرسد مامانت بره ؟ دختر می گوید بابا بلد ی ماکارونی بپزی ؟ پدر می گه آره بعد دختر میگه پس بذار بره .                                          

لطیفه – روزی دختری را مادرش برای خرید میوه می فرستد دختر می گوید

7

باید هرچه خراب است سوا کنم بیا ورم مادر می گوید چرا؟ دختر جواب می

 دهد چون می دانی که بایدهر چه برای خودت می پسندی برای دیگران هم بپسندی ومادر می گوید لازم نکرده بری.                                                

لطیفه- دو همسایه که هر کدام یک پسر بچه داشتند روزی پسری از آن دو همبازی خودرا جویا می شود وپدرش که نمی دانسته پسر همسایه کجاست در خانه ی آنها می رود ومی پرسد پسرم می خواهد با پسرتان بازی کند ولی او را پیدا نمی کند آیا می شود صدایش کنید مرد می گوید پسرمان را بردیم گذاشتیم پرورشگاه همسایه می پرسدچرا ؟ چرا پرورشگاه ؟ مرد می گوید دیگه زنم گفت بزرگ کردنش سخته بدیم پرورشگاه بزرگ شدشو تحویل می گیریم . همسایه می گوید به حق چیزای ندیده و نشنیده .                                        

لطیفه – یک پسر بچه به دوستش می گه خالم اینا دیوارا  شونو اُنِ مرغی رنگ کرده اسمشو گذاشته  پسته ای .                                                                                      

لطیفه – یک نفر می خواسته به سفر بره از تهران به اردبیل در اوایل راه یک خرمگس هم بااو وارد ماشین میشه خرمگس اعصاب این شخص رو که مشغول رانندگی بود خورد می کنه  .راننده که شیشه ها رو باز کرده بود تاخر مگس بیرون بره وموفق نمی شه بعد از نیم ساعت که حسابی اعصبانی می شه توقف می کنه شیشه ها رو می بنده وبالاخره بازحمت خرمگس رو می گیره بعد بالهاش رو می چینه وداخل قوطی کبریتش می ذاره بعد از اینکه به اردبیل می رسه قوطی کبریت رو باز میکنه خرمگس رو روی جاده می گذاره و به خرمگس بیچاره می گه حالا پیاده به تهران برگرد.                                  

لطیفه – یک دیوانه به دیوانه ی دیگر می گوید تا حالا میل بافتنی رو کردی تو پریز برق ؟ اون یکی جواب می ده نه تو کردی ؟ اولی می گه : نکیر ومنکر اومدن گفتم بذارین برم من فکرامو بکنم بعدا می یام .                              

خاطره – در بمباران ها عمه ی کوچکم آمده بودند خانه ی ما  در حین بمباران

8

عمه ام گفت وقتی می گویند هنگام وضعیت قرمز چرا غ ها را خاموش کنید به

 همه می گویند  تو که چراغت را خاموش نمی کنی بمب سر تو نمی افتد که می افتد سر بدبخت بیچاره ای دیگر با فاصله ی کمی از تو .                             

لطیفه – یک گربه ی زیبای ماده ای بنام مخمل در چمنزاران آواز می خواند و گل ها را بو می کشید عطر گل ها  اورا مست کرده بود .گربه ای نر بنام طوفان اورا دید و به او ابراز علاقه کرد .طوفان به مخمل گفت چقدر خوب می شه که سیبیلاتو بکشی  مخمل یک دفعه سرخ شد وگفت شوهرم  نمی ذاره می گه گربه باید  سیبیل داشته باشه حتی روز عروسیش هم باید سیبیل بذاره  وراه بیافته سالون برقصه . طوفان گفت چرا من که می گم بکش مخمل گفت شوهرم از آدما شنیده که می گفتند گربه برای اینکه بتونه کاراشو بکنه به سیبیلش احتیاج داره .طوفان می گه یعنی واقعا روز عروسی تون سیبیل داشتی ؟ بیا بریم شوهر تو نشونم بده تاحقشو کف دستش بذارم .ببری شوهر مخمل در خواب نازی بود که ناگهان طوفان یک لگد به پوزه ی ببری می زنه ببری از خواب می پری وباهم  حسابی دعوا می کنن .زور ببری از طوفان بیشتر بود این بود که طوفان پامی ذاره به فرار. بعد ببری بازنش دعوامی کنه بخاطر اینکه با مرد غریبه  حرف زده . ببری به زنش می گه حالا حرف حسابش  چی بود برا چی شاخ وشونه می کشید مخمل جریان را گفت بعد ببری گفت مگه حرف بی ربط می زنم ؟ گربست و سیبیلش .اگه بکشه نمی تونه کاری بکنه . بعد از اصرار مخمل اجازه می ده ومخمل سیبیلاشو می کشه بعد می بینه وای حق با شوهرش بوده حالامونده بود چی کار کنه آخه یکی از فامیلاشون فردا روز عروسیش بود

مخمل برای اینکه بتونه تو عروسی برقصه رفت سیبیل بکاره.                                   

پایان

9

+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم دی 1391ساعت 17:20  توسط مهسا مستجابی  | 

ایده

بنام خداوند بخشاینده ی مهربان                      

       فکری  به نظر من رسید که تصور می کنم اگر با موازین قانونی و شرعی

     مطابقت داده شود اجرای آن به نفع جامعه وبیماران نیازمند  می باشد.       

 بدین شرح که :  به محکومین اعدام قبل از اجرای حکم توضیح داده شود که

       اگر رضایت دارند اعضای قابل پیوند بدن خود را به  بیمارانی که نیازمند

پیوند می باشند بفروشند واز آنجایی که تمام اعضای قابل پیوند را می فروشند

مبلغ قابل توجهی پول ازسوی گیرندگان اعضا  به وراث شان پرداخت می گردد

ویا به آنها گوشزد شود که در صورت اهدادراین لحظات آخر عمراز گناهانشان

به طور چشمگیری  کاسته می شود .  در این روش اول قاتل را بیهوش می کنند و اعضای قابل پیوند بدن را از بدن وی به گیرندگان اعضا پیوند می زنند وبعددستگاهها را از بدن قاتل جداکرده و اورا از بین برده ودفن می کنند .             باعث تاسف است که عزیزان  محتاج به پیوند عضو می نشینند دعامی کنند   نذرونیاز می کنند قرآن می خوانند که عضو برای  مریضشان پیدا شود یعنی دعامی کنند که خدایا یکی از بندگانت را دچار مرگ مغزی کن بکش تا مشگل

                مریض من برطرف شود واین شرم آور است.                                                                                                                                                             واین پیوند ها بصورت نوبتی انجام می شود .                                       سیده  مهسا مستجابی         

 

 

                      

  

+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم دی 1391ساعت 17:18  توسط مهسا مستجابی  | 

بنام خدا

یاامام مهدی (عج ا...)

بغض ترک خورده ی من دیرپا      

                                 شرح فراقت شده تفسیرها

هر سخنی درخورمعنای تو          

                              رقص قلم کرده چه اکسیرها

باز تو اندیشه بکن خلق را                    

                                       وصله بزن بردل تدبیرها

عطر نفس های قلم درنسیم 

                                       رنگ وریا دردل تزویر ها

درخور معنای قلم باز بین      

                                     شکلک ابر همه تقدیر ها

 

مهسا مستجابی  پائیز  ۹۰ 

بنام خدا

امام مهدی(عج ا...)

بیا ای نازنین گلبرگ تو رحمی کن به باورها

به خلوتگاه دل بنگر سرود اشک ساجل ها

چرا گل می کند پروا زعطر پاک بارانی

چه می لرزد هراسان از نسیم نازرویایی                 

به باورها نشان حس نسیم پاک گلبرگم                           

نسیمی آمد و عطرت چه می پیچد به آهنگم

ببنام خدا

چشمان سنگ

خون گریه کند سنگ براولاد پیمبر                             

        هر لحظه دراحساس منی ای گل پرپر           

شیرازه ی افکار مرابازربودی                            

              سرخم داردوتعظیم به سرو تناور

هر لحظه زنم بوسه نفس های نسیمت                  

               هر لحظه زنی بردل من خنجرباور

خونابه ی چشمان منی اشک سرا سر                  

         دارم تپشی خون به جگر اشک شناور

مهسامستجابی پائیز  88     

عشق وعاشقی

اندراین خلوت دل بغض گلو بسیار است                   

شعله ا ی باز برافروخته برپرگار است

توبراین اشک قلم نم نم ونیکو بنگر                        

که درآن شرح فراق دل تو بسیاراست

شوروحالی که توداری مثل غنچه گلی ست

که درآن شیطنت وشور شرر بسیاراست

مهسامستجابی  پائیز88      

بنام خدا

پروانه وکودک

دریک گلستان پروانه پرزد            برچشم کودک پروانه سرزد

کودک زلی زد پروانه ی ناز        بغضش ترک خورد درسازوآواز

پروانه رقصید برروی گل ها          رخت گل ناز خوشرنگ وزیبا

باران چوبارید پروانه ترسید               رعد افق زد پرونه لرزید

عطر خوش خاک در باغ پیچید       پروانه ای را یک گربه لیسید

پروانه  زین سو می کرد ناله      این گربه را کرد کودک روانه

پیشی نگاه کرد برکودک ناز      مالید چشمش می خواند آواز

این کودک ناز درخواب می دید      چشمان اورا پروانه بوسید

مهسا مستجابی   پائیز 88             9

احمد (ع)

زلالی تومثال آب چشمه                      گل لبخند عطر ناز غنچه

شکوه وجلوه ی هرسرزمینی               مثال غنچه ی گل نازنینی

چوپروانه زدی بال وپرعشق             توای عطر نسیم ناز مشرق

تودر احساس من حس لطیفی         به دیو نفس وبرشیطان حریفی

تودریای محبت در نگاهت              سراسر عشق می ورزی عبادت

نفس دادی به رگ های قلمدان            نگاه نازنینت غرق قرآن

شکفته در نگاهت عطر ایمان      گل لبخند عطر ناز دیوان    مهسامستجابی 10

عشق وعاشقی

پروانه ی تو پای چه کوبید زمانه                   آراسته شد مجلس شادی به ترانه  

رقصید گل عطر قلم برگ سرودم                 هر لحظه برافروخته شد جام وجودم

پندار منی کنج وبه هر گوشه ی این دل          زد شعله براندام وجودم غم مشگل

باز این دل واحساس شود باور وپندار           برحسرت این برگ وقلم پروانه گرفتار

مهسا مستجابی   پائیز 88

بنام خدا

 یاد کن از زلزله ونفخ صور           

خیز برآرد همه اهل قبور

لعن به ابلیس قسم خورده بود                              

عقل وکمالم به کجا رفته بود

رفت به بیراهه مراهم کشاند                                  

حسرت امروز به دل ها نشاند

دردل او جمله ی تزویر ها                                    

حیله ومکرش شده تفسیرها

کین شتر داشت در این دشمنی                               

سینه ی پردرد دلم گفتنی

زاروپریشانی  اما اکنون چه سود                                    

خواب به چشمان دلم رفته بود

رفت به اعماق وجود م که بود                             

خواب وخور و شهوت من را فزود               

حیله ومکرش همگی کارگر                                  

شیطنتش خاور ودر باختر

جلوه ی خوش داد بر آن حیله ها                              

کجروی و کار خطا شد روا

کرد مرا وسوسه ی کبر وزور                                  

  آخرتم کرد درون تنور

نفس ملامت گر من شد نحیف                                   

نقش جهان است بسی دل فریب 

منطق و اندیشه ی من را ربود                                   

شرم وحیا رازدرونم زدود

لحظه به لحظه دل من خام کرد                                    

خلوت اندیشه ی من رام کرد

وای از این روز که دل میخ شد                                      

موی براندام دلم سیخ شد

وحشت من می زند از چهره ها                                        

خونابه ی چرکین دهد ش تشنه ها

چون شتر تشنه بنوشند از آن                                          

باولع  آن شعله فروزندگان            

بار الها زمن این در گذر                     

اذن بده بردل این بد گوهر

زنده بگردان به دگر باره تو                                        

جان بده براین دل بیچاره تو

بارالها توبرم رحم کن                                             

زهر به جان وتن این خصم کن

هر چه که بود شیطنت دیو بود                                    

رنگ وریا وهمه تزویر بود

این همه امضا که دراین نامه است                          

صاحب آن آن دد  خود کامه است

اومرا  وسوسه ودام کرد                                    

محو و تماشا گر ارقام کرد

خصالت وخویش همگی فتنه بود                          

برگنه و کجرویم تشنه بود

فرصت دیگر توبده ازبرم                                      

روزنه ای باز بکن سرورم 

زین سپس این کار من افسردن است                           

حیف همی خوردن وآشفتن است

نیک برم پیک وپیمبر رساند                                       

سوی نکویی دل می کشید

راز ونیازی که دلم یاد برد                                           

داد زدست آخرتم باد برد

دل چه ستم کرد خودش را فریب                                     

لحظه ی مرگم چه رسید عنقریب 

مهسا مستجابی   پائیز 88 

بنام خدا

تولد حضرت زینب (ع)

پرچم قِرآن زتو دراهتزاز                                                 

                               عطر نوازشگرتودلنواز

سرخ حرم عطر سراپای عشق                                             

                      برگ گل عطر شفا در دمشق

  برتن واین پیکر دین سروری                                           

                       بردل خونین جگران مرهمی 

خون به جگر داری و عطر قبا                                   

                            برگل عطر نفست مرحبا

حلم وشکیبایی توسرسبد                                    

                              شهره وآوازه تویی تاابد

عطر شفابخش زبانزد تویی                                

                        عطر خوش نا ز سرآمد تویی

شور نفس های عبادت تویی                               

                      عطر تپش های شهامت تویی

صاعقه ای دردل افکارمن                                  

                       شور تپش داری وعطر سخن

قله ی افکار منی سرفراز                               

                      شوق حرم دارم واحساس ناز      

خدایا

عشق می ورزم تورا درعطر ناز هر سپاس                  

دردل عطر نماز ودرحریر التماس

عشق می ورزم تورا ای عطر ناز بی قرار                   

چشم آهوی خیالم می شوی پروردگار

اندر این دریای طوفان زای چشمانم ببین                       

زورق چشم دلم درهم شکسته نازنین

هر تپش ملک جهان ازسوی تو آراسته                         

عطر ناز هر گلابی هم زتو برخاسته

توهمانی که نشاطی بردلم آراستی                            

دیو نفس وشیطنت را دردرونم کاستی

لحظه لحظه قله ی افکار من دارد یقین                       

عطر خوشبوی خیالات منی ای نازنین         مهسا مستجابی

بنام خدا

حضرت زینب (س)

اندرین خلوت دل شوق تپش دارم وعشق                             

بغض دل باز شکست داخل واطراف دمشق

قله ی پاک نفس های ملالم زینب                                 

شعله ی شمع دل واشک زلالم زینب

حزن واندوه قلم های دلی ویرانم                                

اندرین آه جگر سوز قلم بریانم

اندرین اشک دلم شور به مبنای کرم                       

خلوتی باز کنم بادل ارباب حرم

شعله ای باز برافروخته بر ابر کبود                     

عطر خوشبوی شهادت کند ابراز وجود

مهسا مستجابی پائیز 88

خدایا

من کین خود زدودم احساس ناز دارم                                    

درآسمان خلقت گردش چو باز دارم

خاکستر دلم را از گل لبااس دارم                                      

آهسته در نیایش شوق سپاس دارم

گسترده سفره ی دل هردم نسیم ساحل                              

سرمی زند زعشقم شوقی سپاس حاصل

گم کرده ام تورامن ای خاطر دل انگیز                              

ای نازنین تبسم درچهره ها به پا خیز

هفت آسمان این دل هر لحظه در نیایش                           

پروانه عشق دارد گل راکند نوازش

ا ی عشق آسمانی شمع خیال من باش                            

ای نازنین تبسم درحس وحال من باش

عطری کند سرایت بربازوا ن غیرت                                

شوق حیات دارم در آسمان حیرت

خلوتسرای من باش پروردگار ناظر                                  

احساس نازنینی درسرزمین خاطر    21مهسامستجابی

بنام خدا

تولد حضرت محمد (ص)

گل عطر محمد شد سرور خلوت دل ها                        

محمد آمد ودنیا سراسر شور شد شیدا

نسیمی می وزید این چون ستون دین بنامی کرد                

به گلبانگی محمد را سراسر او ثنامی کرد

زچهرش نور می تابید سراسیمه عطر می پاشید                

زهر سو آمنه هر دم به طفل خود چه می بالید

نوازش های بارانی چه عطری ناز می پاشید                       

قلم های قلمدانم مثال اشک می بارید

دراین عریانی طبعم قلم ها یم چه می رقصید                   

براین احساس عطر آگین سراسرعشق می ورزید

همان برگ شفابخش نسیم عطر هر غنچه                        

قلم هایم چه بی تاب و قدم هایش چه فرخنده

توزینت می دهی هردم به بازوهای پروانه                        

دلی داری بسی حساس درون عطر گلخانه 

                  مهسا مستجابی   پائیز ۸۸

حضرت زینب (س)

روز پرستار

سپهسالار دین هر گز نمیرد                           

عطش هاشان زدل ها پرنگیرد

کنون زینب چه نیکو کرد غوغا                       

بکرد آن بی حیای مست رسوا

به شمشیر بیان جنگید سرسخت                       

به خشم آورد او ابلیس بد بخت

وراباخطبه هایش سرنگون کرد                      

به زیر تخت آورد وزبون کرد

چه نیکو بارور کرد دین وقرآن                     

نهالی که محمد کرد بنیان

چه نیکو بانوانی بود زینب                             

به عرش کبریا پیوست زینب

چه نیکو حادثه از اومنور                                 

به شمشیر بیان کردش مصور

درآن سیلاب ودر گرداب وحشت                        

سراسر عشق بود ونور ورحمت        مهسا مستجابی  24

بنام خدا

زینب (س) وعاشورا

چه نوری بارد اکنون ازمیان خیل جمعیت                              

کند بانوی نورانی خطابی اوبه رسمیت

چه لرزاند آن چنان کاخی بدان وصف وبدان اوصاف                    

چه نیکو زینب زهرا کشانده کفر استضعاف

سلیس وبس بلیغ آرد همه مقصود سرتاسر                              

 چنین نیکو سخن ور راندید دنیا ی پهناور

هراسی هم نمی ورزد گل عطر وگل گوهر                              

که گیرند جان اوراهم مثال ساقی کوثر

مهسا مستجابی   پائیز 88 

عطش داران کربلا

گل فردوس برینی گل وگلبرگ حیات                               

گل عطر سخنی عطر نسیم کلمات

باز سرتاسر دنیای خیالم شده ای                                

شعله ی آه دل ورخت جمالم شده ای 

همه باکفر ستیز است دراین برگ سرود                          

چشم پرسوی نگاهم شده ای برتودرود

آب رخسار نماندست براین چهر فرات                               

تفت دادست جگر های دل عطر حیات

شیطنت شمر وشیاطین نکند شرم وحیا                              

توبه چشمان بصیرت بنگر رنگ وریا

آبرو بست به خود دشمن بی حجب وحیا                            

آتشم می زند این خلوت بی رنگ وریا

مهسا مستجابی  پائیز 88          26

بنام خدا

امام زمان (عج ا...)

ای که تویی خلوت پندارمن                                       

باور واندیشه وافکارمن

عطر نوازشگر گل دربهار                                       

عطر خوش نازدل بی قرار

عطر بهار وگل ورنگین کمان                                   

وسعت دریا ی دلت بیکران

سفره ی دل باز چه گسترده ام                                  

برنفس عشق قسم خورده ام

رخت دوچشمان قلم  زار زار                                         

عشق کند بادل من کارزار

مهسا مستجابی  پائیز 88 

بنام خدا

یامهدی (عج ا...)

بند از گرهم بگشا یا حضرت مهدی                                  

این کفر وستم برچین از ورطه ی هستی

درخلوت دل حسرت واحساس جگر سوز                           

سرتاسر عالم شده بریان جگر امروز

امام مهدی (عج ا...)

سرو دلارای من مهدی فرزانه ام                             

ای گل رعنای عشق حسرت پروانه ام

درنم اشک قلم نرگس باغ وچمن                            

ریشه دوانده قلم در گل باغ سخن

درگل احساس من خرمن حدس وگمان                      

گل زچمن یاد کن پرتو رنگین کمان

بنام خدا

شعر

بربرگ گل نسترنم اشک دو دیدار                        

درباغ سخن عطر تپش های گرفتار

درخاطر عطر نفسم عطر دل انگیز                      

درخلوت احساس قلم اشک سحر خیز

درباور احساس منی ای تپش ناز                     

درحسرت یک بال زدن مشگل پرواز

بنام خدا

تولد حضرت علی (ع)

یاعلی رقص خیالم را نوازش می کنی              

برگ گل را درچمن آرامش خاطر تویی

چشمه ی لبریز عشقم می شوی چون خاطرات        

می خروشد آسمان هر لحظه ای برکائنات 

بنام خدا

عشق وعاشقی

هر بار وضو کردم تا دست قلم گیرم                                   

هر بار قلم دارم تا شعر زسر گیرم

پژمرده نفس هایم درخلوت کاشانه                                

ماتم زده شد دل در سینه ی پروانه

در باور و پندارم احساس کهن دارم                                

دروصلت با عشقم صد گونه سخن دارم

صدبوسه زنم دیوان ابروی گل وریحان                         

صد سوسن وصدسنبل هرلحظه شود حیران

مهسا مستجابی  پائیز 88 

بنام خدا

عشق وعاشقی

درزمزمه ی ناز نسیمی چه هنرمند                           

درناز تمنای نگاهت گل لبخند

سرتاسر ایوان دلم حس تودارد                               

پروانه زباد سحری دلهره دارد

درهر نفسی وسوسه ی ناز نسیمی                       

سررشته ی افکارمنی ناز وصمیمی

توخاطر افکار دلم را چه گسستی                        

  برعطر گل باغ خیالم چه نشستی                       

مهسا مستجابی پائیز 88 

بنام خدا

امام رضا (ع)

عطر گیسوی بهاران وزد وبرگ بهار                     

سبزه زار نفسم برگ گلی مست وخمار

ای گل باغ حرم اشک کبود سحرم                                   

غم دل با که بگویم گل خوشبوی حرم                    

مهسامستجابی پائیز88 

بنام خدا

کاش درهر صحبتی یادی زدلبر داشتن                   

ازجوانمردی پرچم صلح وصفاافراشتن

ای خوش آن عطر نیایش درعمل انباشتن                       

اندر آن حسن وجمال  دامن زگل انباشتن

بی پروبال آمدن درمعنی معنای عشق                     

درگل باغ قلم معنای دیگر داشتن

بنام خدا

عشق وعاشقی       

شبنم سرخ نفسهای گمانم بودی

توبهارمن وهم اشک روانم بودی

نفس گرم سلامت دل من را چه گداخت

همه در حجله ی این آه نهانم بودی

رخت زیبای نگاهت که مرا باور داشت

پس چرا شور سراسر هیچانم بودی

شعله ی اشک نگاهم به چه سان می رویید

آتش عشق من و عطر بیانم بودی

برگ احساس من ومحو بیانم بودی

باخبر تر زهمه در جریانم بودی

باده نوشیدی و هم مست شدی در نعمات

تپش غنچه گل دل نگرانم بودی

رخت خوشبوی گل ومحو جمالم بودی                               

گوئیا کوه سهند وسبلانم بودی

خاطر شمع نگاهم به خیالم می سوخت                             

هرتپش تشنه ی این مال و منالم بودی

مهسا مستجابی  پائیز88 

بنام خدا

عشق وعاشقی

هرگز نتوانم که من تیر زنم دلدار                                      

اما توهمانی که بستی دل من رگبار

درعطر کلام خود درخلوت پندارم                                     

هرلحظه هر آن هر دم من عاشق وشیدایم

طوفان دلم بنگر در اشک خیالاتم                                 

چون سیل روان گشتم براشک عباراتم

عشق وعاشقی

می تپد دل در درون سینه ام پروانه وار                          

می نشیند بردلم گلبرگ عطر سبزه زار

خیره ام برآن دوچشمان سیاه وزلف یار                         

خیره ومستم براین احساس نازی بس خمار 

مهسا مستجابی پائیز88

بنام خدا

مناظره ی نسیم وشعله

نسیم از شعله می پرسد چه سوزی دردل اندازی                        

به فتح قله ی مشگل توداری بس سرافرازی

نمک پرورده ی آهی به هر دم می زنی سازی                          

توعطر نازنینم را گرفتی از گل نازی

دل مجروح اینجانب گرفتی توبه هر بازی                               

بکن حق وحقیقت را درون سینه ات قاضی

گل عطر نفس هایم دراین احساس رویایی                               

منم آن عطر خوش سیما نفس هیم ثریایی

هوای پاک وبارانی توکردی دود ودم هردم                          

نفس هایم چه می بری دلم رامی زنی برهم

چنین گوید وراشعله به نیکویی  تامل کن                         

طعام سفره را بنگر زعطرش شرم حاصل کن

تویی درخلوت ورویا منم درشعله ای فریاد                    

نفس هایت چه عریان و قدم هایت چه بی بنیاد

فریب ظاهرم خوردی چنین از من تو بیزاری                   

گرم شعله نیافروزم چه سان داری تو بازاری

منم آن عاشق رعنا دل آتش چه می سوزم      

گل لبخند عشق خود به چشمانت چه می دوزم

به طبخ نان نکو بنگر درون کوره ی آتش                              

که تو هر وعده گردیدی نمک پرور ده ی خوانش

تورسم عاشقی آموز به اندک ذره ای ازمن                              

دل عاشق تنوری داغ زند آتش براین خرمن

پس از آن شعله می گوید مکن کفران دراین قاموس               

به قدر قطره ای کفران نجس می گردد اقیانوس

مهسا مستجابی    پائیز88

بنام خدا

بهار

ابرها جنگی به پاکردند ورعدی در سپهر                       

نازنین عطر چمن عطر نسیمی زد به چهر

خلوت رویایی ناز چمن عطر قبا                              

باگل عطر بهاران می کنم عشق وصفا

این چنین خیزی برآرد آسمان قوس وقزح                     

شاعران شوری دگردارند برباده قدح

هردمی باز این نسیم خلوتسرایم می درد                   

خاک وباران عطر ناز ی برگلستان می دمد

مهسا مستجابی   پائیز 88            42

بنام خدا

شیطان

شیاطین می کشد اندیشه ها رامنجلاب                    

می کند آن دختر بادین وایمان بی حجاب

ابتدا تا  انتهای نطق هایش مبتذل                      

این چنین اومی برد فرمان زارباب دغل

درخیالش بی حجابی شخصیت هست وکلاس           

برشیاطین زمانه عشق دار د بی حواس

تارمویی یک سرسوزن ندارد التفات                      

شمر وشیطان وشیاطین می کند قاضی  قضات

ناجوانمردانه می راند جهان راسیم وزر                   

سر بهِ آخر می برد هرلحظه ای آسیمه سر

مهسامستجابی   پائیز88

بنام خدا

شیطان رجیم

نقطه ی ضعف مسلمان می کند او جستجو                          

تاورا این چون برد نزد خداوند آبرو

می زند باتیر زهر آلود خود چندین نشان                             

می کند احساس شادابی چنین واوچنان

عشق دارد تارویم بی راهه ها یی از قدیم                          

می شود حالش مکدّ ر از صراط مستقیم

مهسا مستجابی  پائیز 88

بنام خدا

امام مهدی(عج ا...)

ای نازنین گل سرخ پروا نه ای چه حسّاس                        

عطر خوش نسیمی  آغوش گرم احساس

هریک تبسم عشق هفت آسمان خلقت                             

لبخند پاک ومعصوم در آسمان حیرت

دراین ترنم عشق آغوش باز دارم                                

برگرد شمع رویت پرواز ناز دارم

هر لحظه درنگاهم دریای پرتلاطم                            

درچهر ناز احساس ابرهای پرتراکم

سرمی کشد خیالت آب حیات من را                           

سرخ است خون این دل آغوش گرم صحرا

مهسا مستجابی پائیز 88 

بنام خدا

بهار

چه رعدی می خروشد آن دراین سرتاسر دیوان                    

چه سیل آسا فرو ریزد سراسر نعمت نسیان

زعطر خاک بارانی سراسر می شود رویا                              

چنین پروانه می رقصد به روی برگ خوش دیبا

دراین دنیا ی ر ویایی شود چهچه طنین انداز                           

گل آن عطر نفس هایش کند در آسمان پرواز

گل و پروانه گردیده سراسر عاشق وشیدا                            

نفس های گل نازم شده خوش عطر و خوش سیما

مهسامستجابی پائیز 88 

بنام خدا

شهادت امام حسین (ع)

پرونده راگشودم درسرزمین باور                                  

خون دلی چه خوردم درکنج دل سراسر

شد باور دل من رگبار تیر وترکش                                

زد شعله بردل من این شعله های سرکش 

شد لحظه های عمرم باخون دل برابر                         

غم دردلم نهفته آغوش دل سراسر

احساس شرم کردم از غنچه های  پرپر                         

درشعله های عشقم پروانه گشت سرور

پابوس حضرت عشق پروانه آرمیده                           

پروانه های معصوم عطر ی چه آفریده

مهسا مستجابی پائیز 88 

بنام خدا

تولد حضرت امام حسین (ع)

تویی سرفصل ایمان وشهامت                                         

تویی بردین وایمان چون علامت

توباایمان وعطر آبرویی                                          

به دین وبر عبادت سمت وسویی

مثال پرتو نوری زخورشید                                          

زتو سرتاسر قرآن درخشید

گل عطر نفس هایت دل انگیز                                    

نگاه پرتمنایت سحر خیز

توآن عطر دل انگیز بهاری                                 

توچون شبنم به روی برگ وباری

نماز عشق  داری در امامت                                    

سراسرعشق می ورزی شهامت

مهسا مستجابی پائیز88

 

+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم دی 1391ساعت 16:56  توسط مهسا مستجابی  | 

 

عطش داران  کربلا                                           

آبروی این شهیدان قدر اقیانوس بود                                                 

 دیو در دورانشان از جنس دقیانو س بود

اندرین پهنای اقیانوس ودر پهنای دشت                                           

اشک از چشمان من برگونه هایم می نشست

باز هم ابر تمنای قلم هایم گریست                                                 

باز اصحاب کهف را کردگارم داد بیست

در کویر اندرون گلبرگ آهم خسته بود                                            

کوله باری درد وغم برآه من پیوسته بود

در دل خشک کویر آلاله هایی بس شکفت                                     

گل همه ویرانی وآه دلم را می شنفت

بازهم آب فرات کوبد سرخود را به سنگ                                     

باز این امواج پی در پی کند احساس ننگ       مهسامستجابی مهر  ماه 89

بنام خدا                                      

عطش داران کربلا                                

شیطنت ها آشکارا بود در این سمت وسو                                     

وسعت ویرانی ابر خیالم را مپرس

می گدازند کودکان تشنه را اندر کویر                                        

از تر ک های لب خشکیده ی طفلان مپرس

من سراسر عشق می ورزم تورا مولای من                                

از دل تفتیده و رگبار چشمانم مپرس

 

مهسا مستجابی   مهر ماه 89

بنام خدا                                        

عشق وعاشقی                                    

عطر خوشبوی نفس های تودر بر شده ام                                               

به خیالم که دراین عشق مظفر شده ام

وانگهی چنگ زدی گیس خودت در دل شب                                            

باگل عطر غزل بازمعطر شده ام

چشم تو برق زد واین دل من رفت نشان                                              

همه از آه جگر سوز مکدر شده ام

رویش بغض نفس های منی صبح وسحر                                            

من مسکین تونگر بال وچه بی پر شده ام

گل آغوش قلم باز گشودم برتو                                                     

سرور آه دل بی درو پیکر شده ام

مهسا مستجابی      مهر۸۹

بنام خدا                                    

مناظره ی مامور شهر داری ولات بی سروپا           

جوانی مرد تن پرور رسید بر مرد پرکاری                                            

به تفریحی ورا رنجاند وگفتا که تو حمالی

بدو گفت مرد زحمت کش در این کشور تو سرباری                                  

نمی دانی قیامت را چه ها در پیش رو داری

گرم روزی نیایم من سراغ کوچه ات دانی ؟                                         

تعفن بارد از هر سو تو مسمو م وگرفتاری

چنین امراض گوناگون سرت ریزد چو آواری                                     

تورا حاصل شود این چون سراسر آه و بیزاری

چو بشنید این سخن ها را زمرد مومن کاری                                          

بدو گفتا غلط کردم تو برمردی سزاواری

مهسا مستجابی    مهرماه 89

بنام خدا                                   

حضرت زینب (س)   وعاشورا                     

سفره ی داغ دلت را زینبا می گسترم                                                  

روشنی بخشید ه ای پهنای قرآن سرورم

لرزه ها انداختی برکاخ  شیطان سلطنت                                              

این چنین جنگیده ای از بیخ وبن با شیطنت

توصبوری پر صلابت  همچو کوهی استوار                                        

لحظه لحظه عشق می ورزد تورا پروردگار

در میان آن شیاطین اندرون تند باد                                                 

کرده ای کشتار ننگین عاقبت وفق مراد

اندر آن آشوب و وحشت اندر آن چنگال مرگ                                 

دشمنان از ناجوانمردی ندارند عار وننگ

مهسا  مستجابی               مهر ماه 89

بنام خدا                                    

عشق وعاشقی                                

شبنم عطر وجودت گل وگلزار منست                                                

عطر خوشبوی قلم غنچه ی پندار منست

عشق توشعله زده بردل واعما ق وجو د                                            

عطر گیسوی پریشان تو معمار منست

گرهی خورده دو ابروی دل خلوت عشق                                         

خم ابروی قلم درد دل تار منست

همه از روز ازل تا به ابد بوده وهست                                         

غم عشقی که همه حرف دل زار منست

بنگر برگ تماشایی واین ابر بهار                                                  

غنچه ی باغ وجودت گل افکار منست

گل اندیشه ی باغم گل ابروی غزل                                                

گل عطر نفست محرم اسرار منست

مهسا مستجابی      مهر ماه 89

بنام خدا                                  

ابلیس وزندگی                            

شخص گمراه زابلیس بسی بی خبر است                                               

همه سرتاسر عمق دل او بی سپر است

دل ما عازم این رهگذر پرخطر است                                                 

غم واندوه نفس های دلم دربه در است

اندرین هستی ودر باغ تمنای وجود                                                      

دیو وابلیس درون بادل ما همسفر است

عمر هر کس چو همی نقطه ی پایان برسد                                              

شیون وغصه واندوه دگر بی ثمر است

مهسا مستجابی   مهر ماه 89

بنام خدا                                     

مست جمال                                   8

لحظه های نازنین خلوتم پایان گرفت                                                   

عشق در سرتاسر عمق وجودم جان گرفت

دردل باغ و چمن پروانه ها بی تاب بود                                               

خلوت رویایی ام وهم وخیال و خواب بود

با ز هم باغ قلم احساس بی تابی نمود                                               

برگ گل دردامن عطر چمن دل می ربود

شعله ها زد عشق تو دل در درون آتش گرفت                                    

اندرین باغ حیات پروانه  بال وپر گرفت

باز هم  احساس نازی می شود عطر خیال                                        

نازنین مجذوب عشقی می شوم مست جمال

کلبه ی اندیشه ام هر لحظه ای مست تو بود                                     

شور و حال دیگری براین قلم پیوسته بود

این دل عاشق همی محو جمالت گشته بود                                       

این دل سرمست من برخواب نازی رفته بود

باز هم خواب وخیالات منی صبح وسحر                                      

آفتاب عمق دل هرلحظه دارد بال وپر

باز هم بغض گلوی آسمان زد شعله ای                                        

دردل عطر خیال نازنینم خفته ای

دردل باغ وجودم عشق می ورزم تورا

 می نویسم از گل  و پروانه هایی بی صدا

مهسا مستجابی     مهر ماه 89

آی چول دره                           

قشنگ قشنگ قیزیل گولون باغچاسی                                                 

تنگه باجا آغاچلارون آلچا سی

تاما شادی خالخال سنون باهارون                                                       

اله بیل کی گوز یاشی دی بولاغون

یارپاخلارون پیچیللا شیر اسنده                                                           

سرینّیییر آغ جییریم گزنده  

قیشون گونی شاخدالی دی هاوا لار                                                      

یللر اسر بورنو م اوجی قیزارار

ادیسون دا ایشیخ وریر گوز لره                                                         

گون باتان دا گلیر بیزیم سوزلره

دیمه توشر بولوت دارون گوی گزیر                                                 

باهار گونی دونیا میزی گول بزیر

آی چول دره سنون گوزل یورقانون                                                  

چیننی چیننی اتک لرده دوننارون

حیدر گو جی وارون شیرین بوغدادا                                                

مال وحیوانون یییر اوتی توربادا

گوللرونده خیرداجانا بویون وار                                                    

تاپ باجا لار شیرین شیرین سوزون وار

دونیا میزدا عجب عجب اویون وار                                              

یورقون توشوپسن سنون ال قولون وار   مهر ماه 89

بنا م خدا                                       

عشق وعاشقی                                    

انداخته ای لنگر بر خواب وخیالم                                                     

ابرو ی گره خورده ی دل گشته ملالم

رنجیده ام از رنگ دو ابروی دواتم                                                 

برچیده شدم ازنفس باغ حیاتم

از عطر نفس های تو پروانه ی مستم                                              

آنسوی خیالات دلم باز نشستم

گلبرگ گل باغ سخن عطر شناور                                                

سرسبزی احساس منی قله ی باور

مهسا مستجابی    مهر ماه 89   

بنام خدا                                 

خالخال                                 

اردبیللی موذینون آذانی                                          

گجه گونوز گونار تالار زمانی         

سنون گوزل چاتما چاتما قاشلارون                            

هوروکلرون گوزل گوزل ساشلارون         

ایسدی سویون گوزل گوزل شفاسی                             

تهران دوده هر طرف ده جفاسی         

انیش یوققوش گدیکلرون آراسی                               

چوبچی لرون شفاورن قاداسی        

طراوتتی بهار اولوپ یاز گلیپ                                

بال آری سی گول اورتاسیندا گزیپ       

کپنک لر گوللره حیران قالیپ                                  

قولتو خلاری گوزل آچیپ باغلانیپ      

در سوئد مالمو  هفت ژو ئن

خرداد  ماه           17/3/89

بنام خدا                                      

عطش داران کربلا                            

سراسر اشک می ریزد زچشم حضرت زهرا (س)                                

زلال اشک می روید تیمم می کند دریا

قلم اندیشه می ورزد ندارد لحظه ای پروا                                           

چه عطری ناز پیچیده کویر خشک و این صحرا

سراسر خلوت ایمان تورا سر مشق می گیرم                                        

زاندوه وغم وغصه سراسر اشک می ریزم

مهسا مستجابی               مهر ماه 8۹

بنام خدا                                       

غزه                                            

کودکان غزه ای درخا ک وخون غلتیده اند                                        

شمر ملعون زمان شرم وحیا بلعیده اند

اندر ین خونابه واشک روان سیل جنون                                          

اشک می ریزد قلم دل می کشد برخاک وخون

مهسا مستجابی   مهرماه 89

بنام خدا                                           

 عشق وعاشقی                                       

دردل عمق وجود سرتابه سر گریان شدم                                             

درمیان شعله های عشق تو بریان شدم

دردلم مرغ پریشان می زند بال وپری                                                

تاکه شاید پرگشاید آسمان دیگری

سرزمین باورم شور حیاتی دیگر است                                             

دردل بغض قلم شرم و حیایی دیگر است

شعله های عشق تو دل را درونم می گداخت                                     

رعد و برق وصاعقه  بغض گلویم می شکافت

شرم از سرتاسر دنیای دل برچیده ام                                                

باز هم ریشه دواندی  کلبه ی اندیشه ام

مهسا مستجابی          مهر ماه 8۹

بنام خدا                                   

عید غدیر                                   

که چون در غدیر شد زمرکب فرود                                              

پیمبر در آن حج وداعی نمود

به هر که ولی ووصیش منم                                                        

دگر مرتضی گیرد این سنگرم

علی جانشینم ولی ووصی                                                           

کند عالمی را همه بررسی

دلش درنظر همچو پروانه ها                                                    

به بازو کند خیره بیننده ها

علی نازنین روح در پیکر است                                                 

زجا کندن خیبر از حیدر است

چو کوهی مقاوم همه عرصه ها                                               

طلوع و غروبش  برازنده ها

نسیم وگل و عطر پروانه ها                                                   

درخشان نفس همچو آلاله ها

مهسا مستجابی     مهرماه ۸۹

بنام خدا                                        

عید قربان                                              

کسی رانیست یارای اطاعت                                                        

کند با ذبح فرزندش عبادت                        

چه عاشق بوده است مرد دلاور                                                    

نشاند این چنین طاعت به باور                        

پسر گفتا درنگی را نشاید                                                            

خدا را این چنین باید ستاید                         

رخم را تو بگیرد آنسوی دیگر                                                   

نشاید بینی ام  رخسا ردیگر                         

که گر از درد بر خود پیچم اکنون                                              

نباید تا به رحم آید دلت خون                           

طنابی  دست وپایم پیچ در پیچ                                                  

رمق در من نماند هیچ در هیچ                           

چنین در راه مذبح شد مقاوم                                                    

به شیطان سنگ زد مرد مقاوم                            

شیاطین جملگی آشفته گردید                                                    

به سر آشوب داشت و شک وتردید                            

چوابلیس از  پیمبر شد پشیمان                                                 

سریع  وحیی رسید از سوی رحمان                         

دگر ذبحش مکن فرزند خود را

 گل دربند آن دلبند خود را          

بنام خدا                                       

عطش داران کربلا                             

ماهمه سرگشته ی کوی غزل گشتیم وعشق

ماعطش داران چان برکف به میدان آمدیم

اندرین کابوس وحشت اندرین چنگال مرگ                                     

ما همه بریاری سرمشق ایمان آمدیم

درزدیم برحلقه ی هر طاعتی  هر روز وشب                               

ماهمه بریاری خورشید تابان آمدیم

سیده مهسا مستجابی     مهر ماه    8۹

بنام خدا                                     

مناظره ی  پرند ه و لاک پشت                       

زدشمن در خیالش خوف برداشت                                              

خودش را در درون لاک انباشت       

سرصحبت گشود آن مرغ سرسخت                                          

بیا بیرون تو از  لاکت چه بدبخت     

درون لاک خود در در خوف هستی                                         

منم در شور وحال وناز و مستی      

خیالم تاکشد باشم سر کوه                                                       

به آنی  می رسم برقله ی کوه      

تو سنگین لاک خود را حمل باید                                             

مرا سختی ودشواری نشاید     

ورا پاسخ چنین داد برپرنده                                                    

زطول عمر تو آیم به خنده     

همی عمرم رسد تا چند قرنی                                                 

ولی تو زنده ای بیست سال اندی     

سبک سنگین همه اندیشه کردم                                            

همه ابعاد عمرسنجیده کردم     

به بازوهای خود مفروش فخری  

 نباشد عمر تویک چند وقتی    

         مهسا مستجابی    مهرماه 89

بنام خدا                                 

دام عشق                                

شور و حال شاعری بر روح وجانم می شتافت                               

شمع سوسوی قلم دل را درونم می گداخت

سرزمین باورم محو گل روی تو بود                                            

عطر خوشبو ی نفس هایت دلم را برده بود

خیره برچشمان زیبایت همه کارم شدست                                    

گیسوان نازنینت حلقه ی دارم شدست

باز گشتم نزد آهوی خیالم بی قرار                                            

باز هم افکار زیبا دردلم شد ماندگار

مهسا مستجابی   مهرماه 89

بنام خدا                              

دل ربا                               

رویای ناز من شد عطر خوش  صدایت                                           

گرم است خاطر من از عشق دل ربایت

احساس دلپذیری برروح وجان دواندی                                         

روح وروان من را بر آسمان کشاندی

در شعله های عشقت آسان اسیر گشتم                                         

برعشق دل ربایت من ناگزیر گشتم

منطق به دل نمانده دل شد اسیر احساس                                     

قلبم زجا تو کندی ای نازنین گل یاس

 

مهسا مستجابی  مهر ماه 89           

بنام خدا                                

رمی جمره                              

مردان کم فروشی کردند عزم مکه                                      

انجام می نمودند فعل صفا و مروه

یارابرآ ن نبودند سنگی زنند شیطان                                    

پرتاب آن نکردند بیرون شدن زمیدان

مردی از دو مردان بردیگری چنین گفت                             

شیطان زمکتب ما دست از عبادتش شست

ازما بزرگ شیطان دنیا به خود ندیدست                             

در مکتب خود ماست هر آنچه او شنیدست

دل بد مکن به تلخی سنگت به من بیانداز                           

سنگت زنم تورامن در شیطنت سرافراز

مهسا مستجابی  مهر ماه 8۹

ماه رمضان                                

دراین روزه داری پس پرده بین                                                      

دهد استراحت  گوارش یقین           

دهد تندرستی به اعضای خون                                                        

زقند وزچربی سلامت برون          

گوارا وجودت کنون دراذان                                                      

تناول نمودن ازاین آب ونان          

چه نیکوست مهمانیت کردگار                                                       

تو روزی رسانی وپروردگار           

بر آن کنه ذات خداوندیت                                                           

همه مست از این عطر مهمانیت          

به هر آیه ختم کلام خدای                                                          

به تقوی ونکویی تویی رهنمای         

توعزم واراده  کنی بس قوی                                                     

زلوح وجودم گناهان بری         

تویی از ازل تا ابد برقرار                                                      

زفضلت خدایا شدم رستگار       

سیده مهسا مستجابی                     

پائیز 89                              

بنام خدا                                     

محب دایی                                   

تو عطر انبیا داری محب جان                                                     

همه ایثار گر هر عرصه میدان        

تو ای سرسخت درعطر عبادت                                                  

کنون گردیده ای مست سعادت         

ورق برگشت ای وای از زمانه                                                   

تورفتی ونگاهم آستانه          

دلم خون کرده ای ای نازنین مرد                                                 

شیاطین کرده ای مجنون ودلسرد         

دلم از داغ تو گردیده بریان                                                        

کنون گردیده ای  محو گلستان        

تجمع را ببین در مسجد شهر                                                       

تو با ابلیس وشیطان بوده ای قهر        

دلم هر لحظه دارد عطر وبویت                                                   

همه بغض گلویم سمت وسویت        

کنون دنیا برایم تیره تار است                                                      

چه انبوهی زغم بر دل سواراست        

دریغ و حیف و افسوسی چه خوردیم                                             

ولی هر گز به جایی ره نبردیم      

مهر ماه 89                                 31                        

بنام خدا                                

گرامی داشت روزکارگر                     

تویی غرق عرق از سعی وکوشش       

   کنی بر کردگار ناز کرنش

تورا دارد احاطه تیغ خورشید           

 نداری وحشت از رعدی که غرید

قنوتت می شود عطار افلاک             

 در احساست کند پروانه کولاک 

کنی نجوا دمادم کلبه ی دل               

تو چون پروانه ای برگرد مشگل 

شمار افتد نفس های تو هر دم               

 به خلاق جهان داری تو سر خم

دلت صاف وزلال چون چشمه ی پاک

 سکوتی می کنی درعطر این خاک

گل ناز شکوه آفرینش                   

تویی آن عطر وبوی ناز سرکش   

به دست پینه بسته بوسه باید                 

 برآن چشمان تو پروانه شاید 

شنیدم عرق تو خون شهید است         

 نکردم من عجب حتما همین است

زدل برچیده ام افکار واهی                

که وانگه می رساند بردوراهی 

نداری تو غرور وکبر ونخوت             

 دراین دنیا نداری مال و ثروت

علف را می بری باخود به آخر         

به دوشت می کشی هم سنگ وآجر

کنی برلقمه نانی تو قناعت            

 ندا ری تو طمع حرص و حسادت

سیاست  نیست در کار دل تو                   

 تو برگ نازنینی رنگ پرتو

تودر نجوای خود داری سخاوت                 

 شکوه قله ی عزم وارادت

در آن باغ دلت پروانه ای ناز                 

 همه باغ خیالت هست دل باز

سیده مهسا مستجابی    پائیز 89                                                 

بنام خدا                                  

یار                                      

اشک بر بغض گلوی آسمان سرور شدست                                

باغ گیسوی قلم پروانه را در بر شدست

سرزمین  آ ه من آتش زده خواب وخیال                                     

غنچه های باورم در عشق تو پرپر شدست

درد دل دارم بگویم  آسمان باورم                                              

ناله های اندرون  شعر مرا از برشدست

مهسا مستجابی     پائیز 89

بنام خدا                                   

بغض                                    

خلوت احساس من از اندرونم می گریخت                                     

سوزدل سرتاسر عمق گلویم می گسیخت

خلوتم هر لحظه ای بر روح و جانم می نشست                                

بغض درسرتا سر شمع نگاهم می شکست

غصه ها هر لحظه ای دل را درونم می گداخت                              

شعله های آه من بغض گلویم می شکافت

مهسا مستجابی   پائیز89

بنام خدا                                      

خنده های مستانه                                

قلم لبخند زد سرتاسر عمر                                          

چنین می گفت از پروانه در ظهر

به روی برگ گل ها می نشینم                                    

که شاید در دل آرامی بگیرم

گهی با گل کنند عزم زیارت                                       

گهی گل می شود عطر عبادت

گهی الفت به عشاقان نماید                                         

گهی سر اندرون خار دارد

یکی لبخند دارد ا زنداری                                           

یکی در شوروحال نوجوانی

یکی لبخند زد بر دور ودوران                                   

زتیغی که فلک کردست عریان 

ولی آن دیگری درحالت شوق                                     

زانبوه نعایم گشته خوش ذوق

مهسا مستجابی     پائیز 8۹ 

بنام خدا                               

نصیحت وپند                          

همی پیر کهنسالی چنین گفت                                           

مده عمر وجوانی را زکف مفت 

کشیدی عمر خودرابرتباهی                                            

کنون هم در نگر بر بی پناهی

به رستاخیز ودر دنیای دیگر                                           

ندارد عطر وبویی زرق و زیور

چه بی ارزش همه دنیای هستی                                       

کنی با دیو نفست هم نشستی

به دنیا می شود سردی وگرمی                                        

مکن در دین وایمان خودپسندی

فروتن باش در دنیای پیری                                            

چوافتاده درخت سربه زیری

مهسا مستجابی         پائیز۸۹

بنام خدا                                   

 تولد حضرت محمد (ص)                           

محمد جان نفس هایت لطیف است                                              

سکوتت لفظ دنیا را حریف است

همه الفاظ تواز کردگار است                                                    

همه عطر نفس هایت خمار است

توداری لحظه های ناز اعجاز                                                   

کنی احساس نازی  اوج پرواز

توگویای همه تکبیر هستی                                                       

همه فضل وهمه تدبیر هستی

تو سرا سر نور می پاشی به عالم                                             

گل احساس من ازتو فراهم

تبسم برلبت دنیای ماهست                                                       

بهشت تو همه رویا ی ماهست

سیده مهسا مستجابی    پائیز 89

بنام خدا                                       

روز دامپزشک                            

دامپزشکا دامداران از تو دانند راه وچاه                                      

پایه ریزی می کنی آسایش وعطر رفاه

علم ودانش در وجودت ضامن حفظ بقا                                      

تو سعه بخشیده ای بردامداری ها صفا

هرقدم مرغ پریشان دلت در التهاب                                         

یکه تازی می دهی برعالم وآدم جواب

می دهی حیوان اهلی را نجات از مرگ حتم                              

می کنی تیمار وی هر لحظه ای داری تو رحم

می کنی درمان حیوانات وگه در قصد جان                                

می کنی هر کار ممکن منطبق با هر زمان

موش وحیوانات دیگر نعمت پروردگار                                    

می کنی  هم آزمایش موش را با افتخار

مشورت های جهانی  می کنی در این خصوص                         

می کنی باهر طبابت یک عبادت باخلوص

عالمی هستی که تو هرلحظه ای مرد عمل                                

نیستی درزمره ی زنبور بی عطر عسل

تو سلامت کرده ای انسان وهم حیوان ودام                               

می دهی در یک سخن هفت آسمان را التیام

مطبخ از دارو و درمان ودوا ارجح تر است                                    

دامپزشکی عالم مطبخ هم از آن بهتر است

سیده مهسا مستجابی     پائیز 89

 

  40                                    

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم دی 1391ساعت 16:54  توسط مهسا مستجابی  | 

 

بنام خدا                                    

عشق وعاشقی                               

تو رسم دین و ایمانم شکستی                                             

براین او ج خیالاتم نشستی              

توافسار دلم دردست داری                                            

نگاهی نازنین ومست داری               

دوچشمانت شده روز وشب من                                        

زتو دنیا ی من گردیده گلشن             

تو شادی را درونم خلق کردی                                        

تو با دیگر خلایق فرق کردی             

سپاس ناز من از کردگاری                                          

تو درایمان ودینت استواری            

مهسا مستجابی  دی ماه 89

بنام خدا                                           

عشق وعاشقی                                         

باز برگیس و دو ابروی تو دل باخته ام                               

بر گل عطر نفس های تو پرداخته ام         

بوسه بر آن گل روی تو مرا گشته سراب                           

رخت نو بر تن من عطر گل و عطر گلاب         

عطر ناز نفس پاک تو دارد دل باغ                                   

باز هم این دل من از تو گرفتست سراغ        

عشق وعاشقی                               

عشق دارم بانگاهت باز هم وصلت کنم                             

باز با احساس خود در کنج دل خلوت کنم            

عشق می ورزم تو را ای عطر ناز بی قرار                     

باوری خوش دارم و احساس نازی بس خمار          

 

مهسا مستجابی     زمستان 89

بنام خدا                                

عشق وعاشقی                            

در بغض ترک خورده سرگشته و حیرانم                                          

در خلوت احساسم عطر گل و ریحانم 

برعطر گل رویت صد بوسه زنم خلوت                                           

چون بر گ  گلی هستی در دفتر ودیوانم

حسرت به دلم شاید آغوش تورا گیرم                                            

هر لحظه هر آن هر دم من عاشق و شیدایم

هر لحظه زنم بوسه بر غنچه  ی لب هایت                                     

شاید که مگر آرام گیرد  گل افکارم

صد گونه قلم دارم در عطر عباراتم                                           

من گم شده ام اندر گیسوی خیالاتم

مهسا مستجابی دی ماه 89

بنام خدا                            

پند ونصیحت                        

مکن در تیره روزی اشک وماتم           

  دلت دریا بکن  آدم به خاتم

مشو خیره در این دنیا به ارقام       

    نکویی پیشه کن از بحر فرجام

به هر عهد وبه هر پیمان وفادار         

  شودنامت به نیکویی سزاوار

شیاطین را بکش زنجیر و در بند  

 تو رسوایش بکن در اشک ولبخند

ستایش کن خداوند تعالی                       

بشو تسلیم این تقدیر خوانا

محبت کن براین دنیای عالم               

 بکن احساس  نازی ر افراهم

مهسامستجابی   دی ماه 89

بنام خدا                                   

لیلی و مجنون                               

درختی پیر و مجنونی کهنسال                

بکردند در مجالی حال  واحوال

بدو گفت این سخن مجنون که لیلی       

  زآب دیدگانم ساخت سیلی

 شدم سرگشته و دلبسته ی او      

  ندارم من بجز لیلی به کس خو

دلی غمدیده دارم داغ لیلی                    

 ندارم هیچ در کاشانه میلی

شدم انگشت بر لب از جمالش            

  شدم مجذوب آن عطر نگاهش

گرفتارش شدم در هر شب وروز        

 درون داغی به دل دارم چه پر سوز

درون دنیای حرصم آزتر شد                 

 گل لبخند نازش ناز تر شد

خورو خوابم شده مست گل رو             

 فتادم دام آن هر پیچش مو 

کنم هر لحظه بر او بندگی ها          

 کنم سجده براین دلبستگی ها  

دلم در اندرون از غصه بیمار               

به چهرم اشک می گردد پدیدار 

درخت پیر بر مجنون چنین گفت       

نشاید ناسپاسی دیدگاه شست   

بجای اشک وماتم ناسپاسی        

 کلاهت ر ابکن خود همچو قاضی   

که ناشکری نیاید خو ش بر آن دوست       

خدا پروردگار و خالق اوست

مده میدان بر آن دیو هوسران               

 چنان کن که تورا فرموده قرآن 

عمل می ماند و یک نام باقی      

در این دنیا چه سرگردان چه نامی

به سر حد توان نیکو نظر باش           

 زهر گونه گناهی بر حذر باش

از این نابخردی  گشتی تو ناشکر

تو گشتی ناسپاس هر لحظه ی عمر                  مهسا مستجابی   دی ماه 89

بنام خدا                                 

چهار شنبه سوری وترقه                       

مباش در عشق وحال این ترقه        

 که شیطان می زند بر آن جرقه

سلامت همچو تاجی هست دلکش       

نمی بینیمش و هستیم سرکش 

به نیکویی شروع کن سال نو را       

 تو مستی کن درون عطر گل ها

تو مایوسش بکن ابلیس ملعون        

 چنین از کردگارت باش ممنون 

ستیزی کن درون بادیو نفست            

 بکن اندیشه ای نیکو به خلوت

تو که در نیت ترساندن هستی         

کنی تقدیم شیطان دل دو دستی 

کجادانی ندادی دیده از دست           

سلامت باش در دنیا و سرمست

دلت را کرده آن ابلیس تسخیر             

 ندانسته فتادی دام تزویر    

خصومت را قسم خوردست شیطان     

رهت را کج کند از راه قرآن

بدان دنیا همی دارمکافات           

مصرانست  امری نه خرافات 

مهسا مستجابی   دی ماه 8۹

بنام خدا                                 

خدمتگذاران بشر                          

همه عشقی چه می ورزم به پرواز    

 دراین طیاره ها شوقی سرافراز

همه رویایمان کردید محقق         

  به کار و در تلاش خود موفق 

همه مجذوب این رویای خوش بود   

همه رویا واین یک خواب خوش بود           

 ره سالانه واستر هدایت         

 گذر کردید در عرض سه ساعت

فرود آورده اید مکه سلامت    

مسلمان می کند در حج عبادت                                          

  کنون آسایش و مادر رفاهیم   

 زکوشش هایتان در سرپناهیم

نه ره امن ونه ره هموار بودست   

 بسی پیمودنش دشوار بودست

نه با مار و نه عقرب کار دشوار 

نه بر سردی و نه گرمی گرفتار

قیامت کرده اید مردان نامی  

 شما دریای ایمانت غلامی

شما روح لطیف روزگارید 

 به دنیا ی بشر خدمتگذارید  

شما وارسته وپرهیز کارید   

بلند همت شما بس رستگارید 

شما از دام شیطان دل رهاندید   

 خیال مست در دل پروراندید

شما عطر خوش دریای ایمان   

 شدم مست گل ابروی دیوان

نوشتم از گل و برگ شقایق      

 همه اندیشه کردم در خلایق

سراسر عاشق پروردگارم    

 دراین احساس خود من ماندگارم

شما بردین وآئینش وفادار      

 شما تقدیر وتحسینی سزاوار

مهسامستجابی    دی ماه ۸۹                  

بنام خدا                                   

ادیسون                                    

ادیسون نامیه هر روزگاری                    تو آن دردانه ی پروردگاری 

همه ورد زبان خلق هستی               تو دردریای ایمان غرق هستی 

توای نامی ترین  مردان نامی               تو بخشیدی به عالم روشنایی

چه سان پیموده ای این راه دشوار       تو لایق هستی و مردی سزاوار

تورعدی هم بزن در آسمان ها               تویی در آسمان در کهکشانها

تواین برق جهان را کشف کردی   تو سوخت های دگر را حذف کردی

ادیسون از نگاهت مست هستیم      دراین احساس خود سرمست هستیم

توای روشن تر از هر روشنایی              گل لبخند دل را می گشایی

تو دردنیای عالم نامداری                  تودر دریا ی خلقت شاهکاری

 

مهسا مستجابی    دی ماه 89

بنام خدا                                

عشق و عاشقی                          

صد بوسه زنم نامت رویای منی هردم                                                

عطر گل خوشبویی در خلوت دیوانم

بردام تو افتادم  با عشق تو روئیدم                                                   

در خلوت عشق خود گلبرگ تو بوئیدم

مهسا مستجابی    زمستان 89

بنام خدا                                  

عشق وعاشقی                               

نگر دنیای احساس وخیالات  

  تویی زیباتر از هر زیورآلات

شوم مست جمال غنچه ی گل  

  نگاه نازنین وبرگ سنبل  

دراین دنیای احساسم تو هستی  

 گل و پروانه ها در اوج مستی

نوشتم از گل وباغ و کبوتر   

 از آن ناز گل خوش عطر وبوتر

تو جاخوش کرده ای در این دل من

 تو حیران کرده ای برگ گل من

تو رگباری چو باران بهاری 

تو در باران عشقت بی قراری

دلم را می بری هر لحظه اما 

 تو دنیای منی د رهر معما

مهسا مستجابی    دی ماه 89

        

 

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم دی 1391ساعت 16:51  توسط مهسا مستجابی  | 

 

بنام خدا                                         

حضرت زینب (س)                                      

توبا کفار دوران جنگ کردی                                                

 حقیقت راچنین پررنگ کردی            

بیان محکمت شمشیر تیزیست                                             

که با فولاد و آهن در ستیزیست              

توکردی دشمنان دین ملامت                                                

مقام باشکوهی درقیامت                                 

قدم های تودارد استقامت  

 چو کوهی استوار و پر صلابت          

بنام خدا                                             

 عشق وعاشقی                                         

عطرنوازشگر نازی قدیم                                                      

خلوت من را چه درید این نسیم                    

شوق تپش دارم واحساس ناز                                                    

عطرنسیم نفست دلنواز                     

بنام خدا

 عشق وعاشقی

عشق دارم تانویسم از گل رعنای عشق                                      

عطر زیبای محبت می دهد معنای عشق

عشق می ورزم  سراسر برنگاهت نازنین                                      

آفتاب آن جمال حسن تو دارم یقین

عشق دارم زمزم پاک زلالت هر نگاه                                          

باز آهوی خیالم می شوی صبح پگاه                               

 بنام خدا                                        

تولد امام رضا (ع)                                    

ای عطر گل ناز تپش های شقایق                                              

ای نازترین خلقت واین خلایق               

ای عطر تپش دردل پروانه ی معصوم                                          

باز این قلم وبرگ سخن رخت حقایق              

خوش آمده ای عطر نفس های دل انگیز                                       

آشوب به سر دارم و حسرت به دقایق              

ای بغض گره خورده دراین حنجره ی عشق                                    

آغوش گشا بر تپش عطر شقایق

بنام خدا                                       

مناظره ی گل وکودک                               

سخن می گفت گلبرگی چه عطر ی نازنین برخاست                                

نسیم عطر گلبرگش به هر سو در چمن بشتافت

زعطر این نفس هایش به پرواز  آمده کودک                                     

کشید آن ساقه ی زیبا به دستش خار زد تیغک

چنین گفت کودک زیبا منم گریان وبد احوال                                     

خطای من چه بود آخر شدم از عطر تو خوشحال

تورا چیدم که باشم هردمی درنزد تو دل سیر                                     

توزیبایی و من هردم شوم از دوریت دلگیر

گل زیبا کند شرحی همی  آن طفل نو پارا                                        

کنم خارتن خودرا سپرهایی بلایا را

یکی پروانه ی زیبا تماشا کرد بر هر سو                                      

بیامد نزد این کودک بدوگفت از گل خوشبو

چنین پروانه می نوشید زاشک ناز آن کودک                                 

بدستش بوسه ها می زد به دست آن گل کو چک

اگر هر یک نفر چیند گل نازی از این گلزار                                 

دگر باغی نمی ماند نگاهت می شود بیزار

دگر کودک سراپا گوش گلستانی شده خاموش                                 

همه گل های این گلزار گرفت پروانه را آغوش                (4)

 

بنام خدا                                         

            فقیر وغنی                                        

توانگر از طمع در بی قراری                                                     

شکم چسبید بر پشت از نداری                

به خشم و بر غضب  ما نامداریم                                                  

به خواب و بر خور و شهوت دچاریم           

عشق وعاشقی                                    

دادی چه التیامی هفت آسمان این دل                                         

عطر گل نگاهت احساس کرد مشگل             

ای بهترین تپش ها در عطر ناز احساس                                     

معصومه تر زهر گل گلبرگ ناز حسّاس          

مهسا مستجابی     اسفند 88

بنام خدا                                         

مناظره ی شاگرد تنبل وشاگرد زرنگ                       

یکی شاگرد بازیگوش رسید شاگرد ممتازی                                      

بدوگفت توچه خر خوانی مثالش هم چه می تازی

توغرقی جوهر اقلام و الوارش تورا منجی                                         

لذیذ است عالم دیگر چرا هی می روی کنجی ؟

کتاب و دفترت ول کن بکن احساس  بس نازی                                    

بیا ای عالم کوچک بیا بامن شو هم بازی

فلک بستند پاهایم ولی من مرد میدانم                                                

ندارم ترس و پروایی شرور وشرّ وشیطانم

بدو گفت کودک ممتاز کنون نیکو توسمعی کن                                    

به نیکویی بیاندیش و سخن هایم تو معنی کن

همی بر چیده ام از دل همه خواب وخور وشهوت                               

که باشم عالمی نیکو برون آیم من از غفلت

سراسر عشق می ورزم به دنیایی پر آسایش                                    

همه بهره بگیرند وکنم احساس پالایش

کتاب تو نکو هست وتمیز وناز و تابنده                                     

چنین حفظش نکو می دار برای سال آینده

مهسا مستجابی           اسفند 88 

(7)                                               

بنام خدا                                       

سیگار و مرگ                                     

همه افراد سیگاری سراسر خلط درسینه                                             

به هنگا م کهنسالی نفس هاشان سراسیمه 

خودش رامی کشد کم کم همه افراد سیگاری                                     

چنین شیطان کشد هردم از او دنیای بیگاری

گذارد زیر پا هردم حقوق مردم دیگر                                            

چنین رزق حلال وی به دست شو م بازیگر

همه سیگاری عالم ندارد دردلش باور                                           

که تدریج وکم واندک خودش رامی کشد آخر

زمان مرگ خودر ا می کند چون قاتلان تعیین                                

به وقت هر پک سیگار نفس هایش شود سنگین

 

مهسا مستجابی  اسفند 88

بنام خدا                                       

می فروشم اطلس ناز قبای خویشتن                                            

دل درون می جویدم عطر صفای خویشتن

کس نمی پرسد زما حالی نه احوالی کنون                                      

هم نمی دارد کسی وعده وفای خویشتن

بارالها هردمی پروانه ی روی توام                                            

مهلتی خواهم کنم عزم سرای خویشتن

آدمی دردست شیطان ودر آغوش هوس                                    

بازمی کارد آخرت بذر جفای خویشتن

بارالها مهلتم ده تازرفتار هوس                                               

هم شده آیم به درگه باعصای خویشتن

مهسا مستجابی   اسفند 88

بنام خدا                                    

کودکانه                                    

بوی نسیم گلبرگ ترانه ها ی پرواز                                               

توباغ پرشکوفه دل می زنم به آواز      

روبرگ تازه ی گل پروانه می شه مهمون                                          

لیلی چو برگ گل ها دل می بره زمجنون        

عطر خوش بهاران دل می کنه نوازش                                           

هرلحظه این چمنزار رنگ گل نیایش       

عطر گلا می پاشن روسبزه های خوشرنگ                                       

برگ گلا می رقصن با شبنمای دلتنگ  

مهسا مستجابی       اسفند8۹

بنام خدا                                          

خدایا                                            

توهمان ابر خیالی  که دلم را در بری                                          

شور وحال دیگری احساس من می پروری

دل چه می داند از این دنیای بس پررمز وراز                               

توبراین سرتاسر دنیای عالم سروری

بنام خدا

مناظره ی قطره ی آب وسنگ                          

قطره آبی گفت بر یک سنگ خارا                                                  

کنم رفع تشنگی ها بس گوارا                   

ندیدی من چه نرم و بس لطیفم                                                       

به ابری بودم واینجا غریبم                  

کنم مرطوب آن لب های تشنه                                                      

پرو لبریزکردم آب چشمه                  

بگفتا سنگ براین قطره ی آب                                                     

چه فخری می فروشی چکه ی آب                   

زاجدادم شنیدم فطره ی آب                                                          

همیشه اشک ریزان است وبی تاب                     

به عاشورا وجنگ نابرابر                                                           

همه له له زنان مرد دلاور                    

درون تشنگی جان داده ارباب                                                    

شدی در لحظه های سخت نایاب                     

کنم خون گریه من سرتاسر عمر                                                  

از آن مظلومیت از آتش کفر                     

منم کردن فقط زیبد خدارا                                                           

تو قطره آبی ومن سنگ خارا        (13)مهسا مستجابی اسفند 88       

 بنام خدا                                       

همه عشق دلم احساس کردم                                                     

 قلم های خودم رقاص کردم            

کلام عشق دردل پروراندم                                                      

سخن های دلم بر دل نشاندم           

بهار                                              

رعد وبرق آسمان  هر لحظه ای ابراز شد                                        

در دل پروانه ها وحشت طنین انداز شد           

باز باریدن گرفت چشمان پر احساس  ابر                                      

گل ستایش می کند رنگ نگاه آب نهر          

هرنسیم گیسوی عشقم را پریشان می نمود                                      

برگ گل دراین سحر پروانه حیران می نمود          

ای خوشا                                     

ای خوشا عطر نیایش بر قلم آموختن                                             

چشم زینت بخش دل را برقلم ها دوختن            

آتشی از شعله ی آه فلک افروختن                                             

دیده بر سرتاسر صحرای محشر دوختن          

مهسا مستجابی    اسفند 88

(14)                                              

بنام خدا                                          

عمر                                           

ای که هستی تو غنی دست بگیر از فقرا                                      

تپش قلب تو را مصلحتی بیجانیست  

ای بشر مدت عمرت به درازانکشد                                          

تاکه چشمی که توبر هم بزنی فردا نیست

وای ازغفلت عمرت که زمان می گذرد                                     

گل عطر نفسم برهمگان پیدا نیست

چو درنگی تو بخواهی زخدا مهلت عمر                                    

عمر تا سر برسد مهلت یک پروا نیست

عشق وعاشقی                                    

دیدم جوانه ی برگ گلبرگ عطر وبویت                                

از آسمان غربت پرمی کشم به کویت

هر لحظه موج عشقم دیوار دل شکسته                                  

دراین دل پریشان کشتی به گل نشسته

اعماق د ل شکستی باترکش نگاهت                                     

بند از دلم گسستی هر لحظه با ندایت

مستم زعطر و بویت ای نازنین دیوان                                

درخلوت دل من گیسوی تو پریشان

مهسا مستجابی   اسفند           88            (15)                           

بنام خدا                                     

عشق وعاشقی                                 

دلتنگ اون چشاتم رخت خوش نگاهت                                             

بااون عطر نفس هات دل می شه بی قرارت  

نرم ولطیف وخوشرنگ تبسمی چه زیبا                                          

عطر خوش نسیمی روناز برگ گل ها 

عطر نفسهای تو همیشه بی قراره                                               

چشمای تو همیشه سربه سرم می زاره

روغنچه های لب هات تبسمی سواره                                            

نوازش بهاری از آسمون می باره

بنام خدا                              

عشق وعاشقی                           

دل بیچاره ی من را قفس آزاد نکرد                                          

فلک این عشق مرا گو ش تو فریاد نکرد

شده ام محو تماشای گل غنچه لبت                                          

هیچ کس عشق مرا نزد تو یک یاد نکرد

شوق دیدار توراداشت دل خاکی من                                        

دل ویران مرا هیچ کس آباد نکرد

غزلی گفتم  ودارم هوس عطر سخن                                     

هیچ کس این دل ویرانه ی مرا شاد نکرد

باهمه بغض دل وآه جگر سوز قلم                                         

هیچ کس مرغ پریشان دلم یاد نکرد

مهسا مستجابی     اسفند 88

بنام خدا                                   

امام زمان (عج ا...)                             

حضرت منجی عالم به در آ پرده برون                                         

گل نرگس بنگر شمع دل و شوق درون

داغ دل تازه کند با ز کویر وبرهوت                                          

گل باغ سخنم محو جلال وجبروت

گل سرتاسر ناز وغزل باغ حیات                                              

گل فردوس برینی به بلندای صفات

مهسا مستجابی اسفند88

 

+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم دی 1391ساعت 16:50  توسط مهسا مستجابی  | 

 

بنام خدا                                        

عشق وعاشقی                                      

ز آه آتشینم شعله برخاست                                                      

زروی برگ گل پروانه برخاست                      

از این اشک قلم هایم تو مستی                                                    

بسی نیکو براحساسم نشستی          

قلم هایم همه مست  غلامت                                                       

شدم مست دوابروی کمانت          

شدم مجذوب آن چشمان وابرو                                                     

نوشتم از گل و پروانه کم رو         

مهسا مستجابی  اسفند 8۹

بنام خدا                                   

مختر ع تلفن گراهام بل                       

دراین رگبار احساسم تو هستی                                               

طلسم واژگانم را شکستی      

خبر ها می رسانند از شواهد                                                 

طبیبان می رسند در آن واحد   

کنیم پچ پچ میان چند قاره                                                     

دریغ وحیف وافسوسی نمانده 

زوصفت هر قلم در مانده گردید  

 توفردوسی برین بی شک و تردید

به نزد کردگارت رستگاری   

 تو عطر نازنین روزگاری       

تو کوشش کرده ای او ج خیالت 

 تو یی سرفصل ایمان و شهامت   

تو بر اوج خیالتم نشستی         

غم ویرانگر دل را گسستی    

تو چون عطرنسیم روزگاری  

درون دین وایمان استواری      

تو بنیان می گذاری عطر صحبت     

 زتو پر رنگ می گردد محبت

سزاوار دعای دلنشینی         

تو با عطر محبت همنشینی      

مهسا مستجابی    اسفند 89

بنام خدا                                     

یامهدی (عج ا...)                               

بیا مهدی بیا ای جان جانان 

 بیا چون رحمتی با ابر و باران

جمال دیده ی نور محمد      

 بیا  ای نازنین الطاف سرمد    

تو ای عطر گل ناز عطوفت       

 رخی برمن نما عطر ظهورت

نشستم بر سر سجاده ی عشق   

قلم را با دقایق داده ام وفق 

تو ای پروانه ی خوش عطر وبویم      

 نگر تا من چه سان دردل صبورم

عدالت گستر دنیای هستی    

تویی برگ گل زیبای مستی ا   

سکوتی می کنم سرچشمه ی ذوق    

قلم هایم همه در لحظه ی شوق

مهسامستجابی  اسفند 89

بنام خدا                                      

دانه ی برنج                                   

یکی پیرمردی همی گوژپشت  

 سخن ها بگفت با زنش بس درشت

زدانه برنجی خم وراست شد       

  چه تیری کشید تا کم راست شد

نصیحت بدو کرد مرد این چنین       

  نداری مگر بر قیامت یقین

دلت خوف باید زپروردگار     

 گنه می کنی وان سپس افتخار

نکویی بکن هر چه داری توان    

لبت را گشا ذکر وهم بر اذان

به دریای فضلت سرازیر شو       

در این دین وایمان خود پیر شو

بیاندیش دنیا تویی رهگذر   

بکن عالم دین ودنیا هنر 

تو بر تکه نانی قناعت بکن        

 خداوند خود را عبادت بکن

تو با دین وایمان پناهش بجو     

 به وقت اذانش صلاتش بگو

نکویی بکن تا توانی به خلق   

کمک کن کسی را که هست مستحق

تلاشی سزاوار کن هر دمی 

 بیاندیش در کاراین آدمی

تو خلوت بکن با خداوندگار   

دلت را جلا ده به پروردگار

نکوهش مکن مردمان فقیر   

مکن مستمندان دنیا حقیر 

تواین امر ونهیت  ادایش بکن  

 بهشت برین را سرایش بکن

قنوتی بکن خلوت تیره تا ر    

  تو شب های تاریک خود زنده دار

دل آرام کن لحظه ای بانماز     

تو نجوا بکن در دلی سرفراز

مهسا مستجابی اسفند 89

بنام خدا                                      

پند                                       

بکن التفاتی براین اجر وقرب      

 نشاید کنی د رخفا خمر وشرب

بکن پارسایی مشو خودپرست     

 مشو دین وایمان خود بت پرست

زاعماق وجودت حقیقت بجو  

 بکن فعل ورفتار خود را نکو

منافق مباش مردمان دورو  

 مشو آدم بوالهوس بذله گو  

میاندیش بر شیوه ی شیطنت   

 تو اجرا بکن دین بدین میمنت

مکن مکر وترفند مگو دل دروغ     

 چراغ دلت را مکن بی فروغ

بیاندیش بر عالم باقیت   

 جهنم مکن عالم ثانیت    

بکن از گناهان خود یاد هم     

 تو شکری بکن هر دم وبازدم

کلید سعادت تو یابنده ای   

 درخشان چو خورشید تابنده ای

تو شادش بکن آن خداوندگار   

 بگردان شیاطین سر افکنده خوار

مهسا مستجابی     اسفند 8۹

بنا م خدا                                 

پرو لبریزم                               

گل شکفتست و همی باغ غزل می خواند                                           

طبع من باز براین برگ وورق می بارد

بازهم خواب وخیالات منی هر شب وروز                                         

اندرین گیس قلم شرم وحیا کرده بروز

تو گل شبنم وگلبرگ خیالات منی                                                    

تو همان عطر خوش ناز بیانات منی

شعله ی آه قلم صاعقه زد ابر خیال                                                 

شبنم باغ خیالم شده ای با پروبال

پرولبریزم از آن عطر خوش شبنم یار                                           

همه اشعار دلم ناز گلی مست وخمار

مهسا مستجابی   اسفند۸۹

بنام خدا                              

یا مهدی (عج ا...)                      

آسمان باورم  عشق تو را در برگرفت                                         

خاطرم هر لحظه ای بغض قلم از سر گرفت

باز هم در خلوتم خواب وخیالی ناز بود                                      

سرزمین خاطرم در او ج یک پرواز بود

عطر خوشبوی خیالی نغمه هایی بی ریا                                   

عشق می ورزم تو را گل برگ ناز ی آشنا

مهسا مستجابی   اسفند 89

                                          

+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم دی 1391ساعت 16:48  توسط مهسا مستجابی  | 

بنام خدا                                    

طبیعت                                    

 طبیعتته بول بول او خیر ساز چالیر                                                      

الله گوزل سالیر باغا چال چاغیر       

کپنک او گول اورتاسی ایلشیر                                                           

شیرین جانینان آری میز اللشیر       

بویوک بابام کفی ککی سازلاشیر                                                       

یادا سالیر الله هی بیر آغلاشیر     

آغلار گوزی سوزلری وار اورکده                                                     

چتتین سچردی یوللارین کولکده     

قنت  ده شیر گو شلار  گلیر خلوته                                                    

یرگو ییمیز اوخشور دوروست جننته    

مهسا مستجابی    خرداد 90

بنام خدا                                     

عشق وعاشقی                                 

شعله ی آه دل قلب کویرم تو شدی                                           

لرز ویرانگر این بغض گلویم تو شدی

آتش خرمن آهم همگی در تب وتاب                                         

دل طوفان زده ام را تو ببین محو سراب

باز در حسرت یک خواب خوشم پنجه ی عمر                           

باز در خواب پریشان دلم خلوت ظهر

باز در خلوت این دل گل عشق تو شکفت                                

باز از باغ غزل عطر گل وغنچه شنفت

دل مسکین مرا عطر نگاه تو ربود                                       

عطر تو شخم زده خلوت وپندار وجود

غنچه ی  باور من شد همه  در یای هنر                                 

عطر خوشبوی غزل های منی صبح وسحر

 

 

مهسا مستجابی    خردادماه                                                   

بنام خدا                                   

پند                                       

تو نجوا کن همیشه با خدایت                                          

سخن کوتاه کن د رهر عبارت

مکن پروردگارت  را ملامت                                        

به دل ایمان بجو تن را سلامت

زتقصیرت مکن عالم بهانه                                             

مکن افکار پوچ وابلهانه

مشو از دین وایمانت پشیمان                                        

مثال شعله ی شمعی پریشان

تو دوری کن زشیطان  تا توانی                                     

بهار عمر ود راوج جوانی

دلت دریا بکن موجی خروشان     

  دو چشمانت ز نامحرم بپوشان

کلام دلنشینی کن سرآغاز    

 گل احساس خود را کن برانداز

گل عطر نگاهت هست حساس  

  شکوفا شو دراین دنیای احساس

کرامت را زنو دردل بناکن       

 خودت را با فضیلت آشنا کن

تو بر درویش ها هم یک نظر کن   

 در این دنیا تو کمتر سیم وزرکن

مهسا مستجابی             خرداد 90

بنام خدا                                     

ترانه ی عاشقانه                               

رخت چشای نازت حرفی داره گمونم                                         

حرارت نگاهت آتیش زده به جونم  

می خوام روغنچه لب هات بوسه زنم تو خلوت                             

تو بوسه غرقت کنم یه جای دنج وخلوت

یادت می یاد اون روزا نقاشیتو کشیدم                                       

رفتیم تو خواب ورویا برات گلا رو چیدم

از برق چشمای تو دل تو دلم نمونده                                        

عطر خوش تن تو هوش از سرم پرونده

زلفای لخت ونازت عطر خوش ترانه                                      

برگ گل نفس هات حس لطیفی داره

تو رویاهام می مونی گل برگ نازنینم                                   

عاشق چشم وابروت شدم تو سرزمینم

 

مهسا مستجابی     خرداد90

 

بنام خدا                                     

خدایا                                       

خلوص نیت دل ها تو هستی                                                     

تو عطار گل وگلبرگ مستی                

به دل خلوت کنم با تو نشستی                                                   

تویی آگاه از هر سرگذشتی               

تو درپهنا ی قرآنت صبوری                                                    

تو در دریا ی فضلت پرغروری             

شروع صحبت بس دلنشینی                                                    

کند  گلبرگ وشبنم هم نشینی             

سراسر استواری پر صلابت                                                  

عظیم و باشکوهی پرطراوت            

نسیم دلربای دلپذیری                                                          

شکوه قله ی هر سرزمینی            

به دنیا ی خیالم با ز غوغاست        

 به سریک نه هزاران بازسوداست

شکوه نازنینی بیکرانه    

 تو آن عطر خوشی در هر ترانه       

مهسا مستجابی  خرداد   ۹۰

بنام خدا                                  

پند                                     

قلم دست داری وضویی بساز

  کلام خداوند کن اهتزاز        

مبادا شود عمق دل کج خیال             

 نداری تو در آخرت یک مجال

سخاوت خدا عالم دل نگاشت     

بکن پشتکاری به هنگام کاشت     

مباشی تواز مردم ناپسند                

زند آفتی بر نباتت گزند        

دراین دوروگردون خدارا پرست     

 مکن چرخ دوران خیالات پست

ستایش همی کن خداوندگار    

 زدریای فضلت بشو رستگار   

ستیزی بکن با ستم پیشه ها         

 د راین مخمل سبز اندیشه ها

تو قدرش بدان مهلت عمر را          

 زبنیان بکن ریشه ی کفر را

مهسا مستجابی  خرداد90                 

بنام خدا                         

عشق وعاشقی                              

آسمان باورم لبریز مهری کم نظیر                                          

عشق دارم برگل عطر نگاهت دلپذیر       

خون دل هایم ببین آغوش دل سرریز شد                                   

خون رگ در باورم از عشق تو لبریز شد   

من سراپا عشق می ورزم تو را رویای من                               

باهم احساس نازی دردل آرام تن 

عشق  دارم تانویسم زآسمان آبیم                                            

ای همه رویای شب های دل مهتابیم

مهسا مستجابی    خرداد    90 

بنام خدا                                     

عشق وعاشقی                                 

تو آن زیبا رخ ابرو کمانی                                                  

منم مست از نگاهت هر زمانی        

توآن خلوتگهم سنگ صبوری                                             

زچشم انداز زیبا در عبوری          

گل زیبا ی نازی عاشقانه                                                  

تو عطر نازنینی در ترانه          

د راین رگبار احساسم تو هستی                                            

سرود و سازو آوازم تو هستی         

نگین خلوت نازم تویی تو                                               

براین احساس نازم سروری تو         

شدم مست از دوابروی کمانت                                          

شدم مجذوب آن عطر نگاهت          

تویی خوش آب و رنگ و نازو کم رو                                 

دلم رامی بری باآن دوابرو        

مهسا مستجابی   خرداد۹۰

بنام خدا                              

عشق وعاشقی                           

باز هم احساس نازی آشنا دارم هنوز                                          

باز هم اشک زلال چشمه سارم من هنوز

رعد و برقی می زند سرتاسر این آسمان                                   

رویش بغض گلو یم می شوی د رهرزمان

شوق دیدار تودارم لحظه های عمر خویش                                  

باز هم تیغ افق کرده نگاهم ریش ریش

عشق آتش می کشد سرتاسر دنیای دل                                       

برکسی وعده وفا ناکرده دنیای خجل

 

 

 

 

 

 

مهسا مستجابی   خرداد  ۹۰

بنام خدا                                    

عطش داران کربلا                               

عشق شد هر لحظه ای آغشته ی خون حسین                                        

سوی چشمان علی و مصطفی را نور عین

دردل عطر نگاهش بس خیالی تخت بود                                             

پرنیان خاطرش در باوری سرسخت بود

شوق دیدار حرم دارم سراپای وجود                                                 

باز هم پرهیزکاران گوی سبقت را ربود

اندرون شعرمن بس واژگانی خفته است                                            

اندرین باغ وسحر پروانه ای گل گفته است

شبنم احساس من بر گونه هایم می نشست                                         

رشته ی افکارمن را دیدگانم می گسست

دامن عطر چمن از عمرگل هایش سرود                                           

اندرآن اشعار پراحساس خود اشکم ربود

مهسا مستجابی  خرداد    90

بنام خدا                                   

عشق و عاشقی                              

دل درون هر لحظه ای مست گل روی تو شد                                  

آسمان باورم سرگشته ی کوی تو شد

باز هم گلبرگ گل رخت خوشی برتن نمود                                   

باز هم پروانه ام از برگ گل عطری شنود

بازهم رویای من شد کلبه ای افسانه ای                                        

شوق دیدارتو دارم لحظه ای پروانه ای

باورم شد که دگر ازمن نداری یاد هم                                         

شوروحال خاطرم را در نگاهم باختم

عشق وعاشقی                                  

هر لحظه دراحساسم مستم زگل رویت                                    

گلبرگ گلی هستی درخلوت سوسویت

باران چه می بارد در خلوت آهنگم                                      

بازوی سرودم را از عشق تو آکندم

چشمان تو بوسیدم با عشق تو روئیدم                                   

در خلوت عشق خود گلبرگ تو بوئیدم

مهسا مستجابی     خرداد 90

15                                            

بنام خدا                                       

عشق وعاشقی                                    

حسرت به دلم بوسه زنم برگل رخسار                                         

آکند ه زمهرت شده ام باور وپندار

رقصید گل عطر قلم برگ سرودم                                              

هر لحظه برافروخته شد جام وجودم

عاشقانه                                        

مستم از عطر تپش ها ی گل ابر خیال                                       

غنچه ی باغ خیالم شده ای با پروبال

شعله ی عشق تو دامن زده اعماق وجود                                  

باز هم عطر قلم از گل عشق تو سرود

بنام خدا                                  

 خزان پرشتاب لحظه ها                      

برلب بامت کبوتر می کند احساس ناز                                       

یاعلی پژمردی وپرونده هایت جان گداز

باورم کن ای خزان پرشتاب لحظه ها                                       

من ندارم طاقت این خلوت و جور وجفا

نازنین برگ وقلم در عطر خاک پای تو                                     

در نم اشک قلم چشمان من شیدای تو

غرش ابر بهار                                 

دردل تنگ سخن دریای جوهر بی قرار                                 

دردل عطر چمن پروانه هایی بی شمار

از تپش های سراسر غرش ابر بهار                                       

غنچه گل وامی شود در پهنه ی این سبزه زار

می رسد از غنچه گل عطر نسیمی دلنواز                              

می کنند پروانه ها در بر گ گل راز ونیاز

 

مهسا مستجابی    خرداد 90

 

17                                    

بنام خدا                                   

 پسرشهید                                

بابا بیا کنارم تو خلوت نیایش                                             

کدو م ستاره ای تو ازت کنم یه خواهش

ابر نگام می باره عین ابر بهاری                                       

زورق چشم گلبرگ بهم می ده سواری

سطرگل ترانه رو شبنمای دلتنگ                                      

رخت سیاه چشمات اشک نگاه گلبرگ

روبالش سفیدم از عطرتو می پاشم                                      

خیال خود من انگار کنار تو می خوابم

برای من همیشه مثل اشک و سرابی                                   

آخه بابا همیشه رو بالشم می خوابی

خیره می شم به عکست با قاب نازنینش                               

اشک دلم می ریزه با التماس وخواهش

خیلی دلم لک زده  بوسه زنم به چشمات                               

عطر گل نیایش پیچیده ناز پلکات

 

 

مهسا مستجابی     خرداد 90

بنام خدا                              

قیامت                              

دو صد لعن ونفرین بر ابلیس باد                                

ندانسته آدم به دامش فتاد

کند آدمی را چه بی بند وبار                                    

نه سرخم کند برخداوند گار

سیه روست این دیو مست پلید                                   

کند وسوسه آدمی زرخرید

کند دین وایمان انسان ضعیف                                  

کند مجرم آن مردمان شریف

بسی کینه توز است وهم حیله گر                               

بدوزد دو چشمان ما سیم وزر

نظر پربها می کند زرق و برق                                 

چه لشکرکشی میکند غرب وشرق

دهد جلوه ای خوش براین کجروی                             

کند دین وایمان ما سرسری

مهسا مستجابی    خرداد 90

19                                         

+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم دی 1391ساعت 16:47  توسط مهسا مستجابی  | 

مطالب قدیمی‌تر